จุดเริ่มต้นของ ยูนิฟาร์ส (UniFAHS) สตาร์ทอัพไทย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ

จุดเริ่มต้นของ ยูนิฟาร์ส (UniFAHS) สตาร์ทอัพไทย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
Spread the love

💡จุดเริ่มต้นของ ยูนิฟาร์ส (UniFAHS) สตาร์ทอัพไทย ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ
 
👉ช่วงเริ่มต้น ปี 2016-2018
จุดเริ่มต้นจากการได้รับการสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในเรื่องของการนำผลงานวิจัย ที่มีองค์ความรู้ นำมาต่อยอดสู่การสร้างธุรกิจ ออกสู่เชิงพาณิชย์ จึงเกิดเป็น ความหวังของการผลักดันเทคโนโลยีชีวภาพ” “แบคเทอริโอเฟจ” เทคโนโลยีสมัยใหม่ซึ่งเป็นสารฆ่าเชื้อจากธรรมชาติ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนและการติดเชื้อ สามารถนำมาใช้ใน อุตสาหกรรม ปศุสัตว์ เกษตร อาหาร ให้เกิดขึ้นจริง
เมื่อได้รับการสนับสนุน ขั้นต่อไปคือการสร้างผลงานต้นแบบชิ้นแรก และการพิสูจน์เทคโนโลยีโดยทุนสนับสนุนจากอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.
จากผลงานต้นแบบชิ้นแรก สู่การนำเสนอต่อสาธารณะ ผลงานวิจัยที่มีองค์ความรู้จากหิ้งพร้อมแล้วที่จะต่อยอด สู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ ผ่านกิจกรรม ROADSHOW👩‍💼 เวทีต่างๆของเครือข่ายที่มี จนได้รับรางวัลการันตี รางวัลเหรียญเงิน🥈 (Silver Medal) จากเวทีนวัตกรรมระดับนานาชาติ ในปี 2018 ที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ The 46th Geneva International Exhibition of Inventions รางวัลที่ตอกย้ำนวัตกรรมเทคโนโลยีชีวภาพ แบคเทอริโอเฟจ ของคนไทยถึงศักยภาพและความโดดเด่น ที่พร้อมนำมาต่อยอดและประยุกต์ใช้จริงใน อุตสาหกรรมบ้านเราอย่างจริงจัง ในระหว่างนั้นอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ.ผลัดดันในการทำ IP อนุสิทธิบัตร ทรัพย์สินทางปัญญา และการผลักดันเข้าร่วมโปรแกรม บ่มเพาะทั้งในไทยและต่างประเทศ เพื่อสร้างทักษะด้านความเป็นผู้ประกอบการ นอกเหนือจากการเป็นนักวิจัย ติดอาวุธสำหรับการทำธุรกิจ เมื่อพร้อมแล้ว สำหรับสนามการแข่งขันการทำธุรกิจ ในปี 2020 Spin-Off ออกมาตั้ง บริษัทเพื่อดำเนินการสร้างธุรกิจ อย่างเต็มรูปแบบ
🔥ปี2020 ปีแห่งการลงสนามธุรกิจอย่างจริงจัง
ปีที่ Spin-Off ออกมาตั้งบริษัท ยูนิฟาร์ส จำกัดเริ่มเข้าร่วมโครงการต่างๆรวมถึงโครงการ แมนเชสเตอร์ สร้างผลงานโดดเด่นเป็นหนึ่งใน 3 ตัวแทนในการสร้างเครือข่ายเพื่อเปิดตลาดในต่างประเทศ และในปีเดียวกันก็ยังได้รับทุน Co-Research ทุนสนับสนุนสำหรับการ พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เกิดการนำเทคโนโลยีไปใช้จริงกับผู้ประกอบการ และสร้างผลิตภัณฑ์ อื่นๆออกมาในปีนี้
🔥ปี2021 ปีแห่งการเชื่องโยงกับ ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมปศุสัตว์ ในประเทศไทย
เริ่มต้นจากการนำ ผลิตภัณฑ์ SalmoGuard ผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าไปทำลายเชื้อแบคทีเรีย Salmonella ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีกทั้งยังมีความสามารถในการปรับความสมดุลของกลุ่มจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหารของสัตว์ปีก โดยมีกลไกเพื่อช่วยให้กลุ่มเชื้อโพรไบโอติกส์มีการเจริญที่ดียิ่งขึ้น นำร่องในการนำไปใช้ในฟาร์มเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร โรงงานอาหารแปรรูป ในขณะเดียวกันก็มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่มีความก้าวหน้ามากขึ้น มีประสิทธิภาพดีขึ้น และเริ่มมียอดขาย💹เกิดขึ้นในปี 2021
🔥ปี 2022 ปีแห่งการระดมทุนของธุรกิจ เพื่อสร้างความแข็งแกร่งให้กับธุรกิจ
ปีแห่งการค้นหา Investor 🧑‍💼ทั้งในไทยและต่างประเทศ โดยการเข้านำเสนอ ไอเดียธุรกิจ Startupให้กับนักลงทุน Pitching บทเวที XTC startup competition 2022 ณ UC Berkeley, USA ได้รับรางวัลชนะเลิศ🏆 ด้านเทคโนโลยีชีวภาพ สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมงานด้วยการเป็นตัวแทนเพียงหนึ่งเดียวจากประเทศไทย และในปี 2022 ยังได้รับรางวัลนวัตกรรมแห่งชาติ รองชนะเลิศอันดับที่ 2🥈 ด้านเศรษฐกิจจากสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) และผลิตภัณฑ์ที่กำลังทำตลาดอยู่ในขณะนั้นคือผลิตภัณฑ์ SalmoGuard – สารเสริมชีวภาพจากแบคทีเรีย เฟจ สําหรับทดแทนยาปฏิชีวนะเพื่อยกระดับ ความปลอดภัยและความยั่งยืนในอุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และปศุสัตว์
🔥ปี2023 ปีแห่งการเข้าสู่ตลาด B2B อย่างเต็มตัว
ปีแห่งการนำไอเดียธุรกิจ (Startup) ให้กับนักลงทุน (Investor) ทั้งในไทยและต่างประเทศ ได้รับทุนสนับสนุนรวม 1.4 ล้านเหรียญสหรัฐ หรือเท่ากับ 46,000,000.00 บาทไทย💵 โดยได้รับสนับสนุนจาก เอทูดี เวนเจอร์ส (A2D Ventures), Asian Development Bank Ventures (ADB Ventures) และ อินโนสเปซ (ประเทศไทย) (InnoSpace Thailand) เพื่อนำมาใช้ในการขยายธุรกิจ ตั้งแต่การสร้างทีม ทั้งในส่วนของทีมขาย ทีมการตลาด ทีมวิจัยและพัฒนา สร้างไลน์การผลิตเพื่อรองรับความต้องการในอนาคต เพราะยูนิฟาร์ส เป็นเพียงบริษัทเดียวใน เอเชียตะวันออกเฉียงใต้🌍 south east asia ที่ดำเนินการและผลิตได้ในตอนนี้
 
 
 
⭐️จุดเริ่มต้นของธุรกิจ ยูนิฟาร์ส
เริ่มต้นจากความคุ้นเคย มีประสบการณ์อยู่ในวงการ เทคโนโลยีชีวภาพตั้งแต่ ตอนเรียน ปริญญาโทและปริญญาเอกที่Cornell University, USA ที่สหรัฐอเมริกา จึงนำมาต่อยอดโดยใช้ know-how ที่มีนำมาทำงานวิจัยอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอดเพื่อยกระดับงานวิจัย และพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เพื่อตอบโจทย์ อุตสาหกรรมเกษตร อาหารและปศุสัตว์อย่างครบวงจร
ปัญหาที่เจอ ระหว่างการเริ่มต้นธุรกิจ
ในระหว่างการเริ่มต้นธุรกิจ ปัญหาที่เจอ จะเกี่ยวกับการ พิสูจน์เทคโนโลยี ในระหว่างทางนั้น ด้วยกระบวนการของอุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. ช่วยเหลือในเรื่องของ ผู้เชี่ยวชาญที่มาช่วย เชื่องโยงผู้ประกอบการ ร่วมถึงการเพิ่มทักษะที่นักวิจัยควรมีในการสร้างธุรกิจ เพราะอุทยานวิทยาศาสตร์มีทั้งองค์ความรู้ เครือข่ายและ เงินทุนสนับสนุน รวมถึงทักษะอื่นๆที่สนับสนุนนักวิจัย
⭐️ความประทับใจที่มีต่อการมาใช้บริการอุทยานวิทยาศาสตร์
ประทับในเรื่องความพร้อม ในทุกๆด้าน ถ้าหากมองหาความช่วยเหลือเรื่องต่างๆที่เกี่ยวกับ งานวิจัย อุทยานวิทยาศาสตร์มี บุคลากรที่พร้อมให้คำปรึกษาและพร้อมช่วยเหลือ ในทุกปัญหา เป็นจุดเชื่อมโยงระหว่างทางให้กับนักวิจัยในการแก้ไขปัญหาหรือเริ่มต้นในการสร้างธุรกิจไม่ถูก ให้สามารถเดินไปได้และถูกทาง จนทำให้เกิดผลสำเร็จจากการดำเนินธุรกิจ ได้ ไม่ใช่เพียงแค่จุดหมายปลายทางที่ประสบความสำเร็จแต่ระหว่างทาง ในการสร้างธุรกิจตั้งแต่เริ่มต้นก็มีอุทยานวิทยาศาสตร์ที่เป็นตัวผลักดันมาตลอด หรือจะเป็นในเรื่องของ การเข้ารับรางวัลในระดับนานาชาติ ถ้าไม่มีอุทยานวิทยาศาสตร์ผลักดัน เราก็อาจจะไม่ได้ไปรับรางวัลตรงนั้น
⭐️การวางแผนธุรกิจ ในอนาคต
มีการวางแผนในการขยายผลเพื่อนำเทคโนโลยีแบคเทอริโอเฟจไปใช้เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรมอื่นๆเช่น อุตสาหกรรมเกษตร อาหาร และปศุสัตว์อย่างครบวงจร -Farm/Food/Feed รวมถึง การใช้ในด้านสุขภาพสัตว์เลี้ยง (Pat Care) และสุขภาพคน (Personal Care) ซึ่งในขณะนี้ได้เริ่มทำการทดลองประสิทธิภาพผลิตภัณฑ์ในฟาร์มกุ้งส่วนในด้านการตลาดมีการวางแผนในการขยายตลาดออกไปยังเอเชียและยุโรป ในอนาคต
สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมของ ผลิตภัณฑ์ ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
💻Email: Phage@UniFAHS.com
💙บทสัมภาษณ์ : รศ.ดร.กิติญา วงษ์คำจันทร์ ผู้ก่อตั้งบริษัท ยูนิฟาร์ส จำกัด
⛰อุทยานวิทยาศาสตร์ ม.อ. พวกเราพร้อมเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมออกสู่เชิงพาณิชย์อย่างเต็มรูปแบบ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics