“จิระภาภรณ์ แซ่เซียว” นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล To be number one Performance

“จิระภาภรณ์ แซ่เซียว” นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล To be number one Performance
Spread the love

“จิระภาภรณ์ แซ่เซียว” นศ.คณะมนุษยศาสตร์ฯ มรภ.สงขลา คว้ารางวัล To be number one Performance

ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา ครั้งที่ 5

        เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 นางสาวจิระภาภรณ์ แซ่เซียว นักศึกษาหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ได้รับรางวัลพิเศษ TO BE NUMBER ONE Best Performance  ในการประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี     TO BE NUMBER ONE IDOL ระดับอาชีวศึกษาและอุดมศึกษา  ครั้งที่ 5 ประจำปี 2567 ณ หอประชุมวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics