มรภ.สงขลา เปิดชมรมถันยรักษ์ ชวนคนไทยพิชิตมะเร็งเต้านม

มรภ.สงขลา เปิดชมรมถันยรักษ์ ชวนคนไทยพิชิตมะเร็งเต้านม
Spread the love

มรภ.สงขลา เปิดชมรมถันยรักษ์ ชวนคนไทยพิชิตมะเร็งเต้านม

มรภ.สงขลา เปิดชมรมถันยรักษ์ “สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” จับมือเครือข่ายส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างถูกต้องและสม่ำเสมอ หวังช่วยลดอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากมะเร็งเต้านม

มรภ.สงขลา เปิดชมรมถันยรักษ์ ชวนคนไทยพิชิตมะเร็งเต้านม มรภ.สงขลา เปิดชมรมถันยรักษ์ ชวนคนไทยพิชิตมะเร็งเต้านม

เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และคณะผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ร่วมเปิดชมรมถันยรักษ์ “สืบสานและต่อยอดภารกิจพิชิตมะเร็งเต้านม” ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล มรภ.สงขลา

มรภ.สงขลา เปิดชมรมถันยรักษ์ ชวนคนไทยพิชิตมะเร็งเต้านม
มรภ.สงขลา เปิดชมรมถันยรักษ์ ชวนคนไทยพิชิตมะเร็งเต้านม มรภ.สงขลา เปิดชมรมถันยรักษ์ ชวนคนไทยพิชิตมะเร็งเต้านม

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากร และประชาชนทั่วไป ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านมด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนสร้างอาสาสมัครเผยแพร่ความรู้ที่ถูกต้อง ภายใต้การทำงานร่วมกับมูลนิธิถันยรักษ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ส่งเสริมการให้ความรู้เกี่ยวกับมะเร็งเต้านม ให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองที่ถูกต้อง รวมถึงการเฝ้าระวัง ซึ่งจะช่วยลดปัญหาการเจ็บป่วยและอัตราการเสียชีวิตของคนไทยจากมะเร็งเต้านมได้ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics