ห้างโอเดียนฯหาดใหญ่ จัดบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2563

Spread the love

             วันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม  2563  ณ ชั้น 5 ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์  หาดใหญ่  นางกัญจนา  เกลี้ยงเกลา  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา  เป็นประธานในพิธีงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 3/2563 โดยมีคุณนฤมล  อมรรัตน์วิทยา  กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่   คุณเจกิตาน์ เจริญ ประธานวัยก้าวหน้า สธวท.สงขลา  คุณณัฏฐ์ธิดา  บุญวรรณ ผู้จัดการฝ่าย HRM CSR และธุรการ บริษัทฉัตรทองพร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  คุณเกรียงไกร  แซ่จิน รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา   และผู้แทนโรงพยาบาลหาดใหญ่  ผู้แทน บมจ.หาดทิพย์   สื่อมวลชน และแขกผู้มีเกียรติร่วมบริจาคโลหิต 

            การบริจาคโลหิต ทางห้างฯจะจัดขึ้นทุกๆ 3 เดือน โดยทางสภากาชาดไทยได้กำหนดแนวคิด “กาชาดชวนบริจาคเพิ่มปีละ 1 ครั้ง PLUS  1 เพิ่มจำนวนครั้ง เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต”   หรือ  หนึ่งคนให้ หลายคนรับ  ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts