ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566
Spread the love

ภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ประจำไตรมาสที่ 4 ปี 2566
 
เมื่อวันศุกร์ ที่ 2 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา10.00-11.00น      คุณ โสภี  สงวนดีกุล    ผู้อำนวยการอาวุโส ธนาคารแห่งประเทศไทย สำนักงานภาคใต้   จัดแถลงข่าวภาวะเศรษฐกิจการเงินภาคใต้ ประจำไตรมาสที่4ปี2567และแนวโน้ม
 
 

ภาคอุตสาหกรรม หดตัวน้อยลง

ตามอุปสงค์คู่ค้าเพื่อผลิตสินค้ารองรับเทศกาลปลายปี ทำให้การผลิตอาหารทะเลแช่เย็นฯ กลับมาขยายตัวตามการบริโภคในสหรัฐฯ และญี่ปุ่นที่เพิ่มขึ้น เช่นเดียวกับอาหารทะเลกระป๋องที่หดตัวน้อยลง สำหรับการผลิตยางพาราแปรรูปหดตัวน้อยลงจากยางแท่งที่ส่งออกไปสหรัฐฯ เพิ่มขึ้น ด้านไม้ยางพาราแปรรูปและถุงมือยางขยายตัวต่อเนื่อง

การท่องเที่ยว ขยายตัวต่อเนื่อง

ตามจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติและไทยที่เพิ่มขึ้น โดยนักท่องเที่ยวต่างชาติขยายตัว ตามการฟื้นตัวของเที่ยวบินระหว่างประเทศและเข้าสู่ฤดูกาลท่องเที่ยว โดยนักท่องเที่ยวกลุ่มหลักที่เพิ่มขึ้นคือยุโรป สำหรับนักท่องเที่ยวไทยขยายตัวต่อเนื่อง อานิสงส์วันหยุดยาวและการจัดกิจกรรมช่วงเทศกาล

การอุปโภคบริโภค ขยายตัวต่อเนื่อง

ปัจจัยหนุนจากการจ้างงานและรายได้ภาคการท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น ประกอบกับรายได้เกษตรกรปรับดีขึ้น ทำให้การใช้จ่ายหมวดบริการ สินค้าอุปโภคบริโภค และสินค้ากึ่งคงทนเพิ่มขึ้น ประกอบกับได้อานิสงส์จากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ ส่งผลดีต่อการบริโภคหมวดเชื้อเพลิง

การลงทุนภาคเอกชน กลับมาขยายตัว

ตามการลงทุนก่อสร้าง สะท้อนจากพื้นที่ขออนุญาตก่อสร้างโรงแรมและที่อยู่อาศัยขยายตัวต่อเนื่อง ด้านการลงทุนในเครื่องจักรและอุปกรณ์ปรับดีขึ้น ตามมูลค่าการนำเข้าเครื่องจักรเพื่อการผลิตที่กลับมาขยายตัว โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการผลิตไม้ยางพาราแปรรูป

การค้าผ่านด่านศุลกากร การส่งออกหดตัวน้อยลง

การส่งออก หดตัวน้อยลงตามการส่งออกไปตลาดจีนและสหรัฐฯ จากการส่งออกอาหารทะเลแปรรูป และยางแท่งที่ปรับดีขึ้น การนำเข้า กลับมาขยายตัวตามการลงทุน สะท้อนจากการนำเข้าสินค้ามาตรวัด คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เพิ่มขึ้น

อัตราเงินเฟ้อ ลดลง ในหมวดพลังงาน ผลจากมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพของภาครัฐ และหมวดอาหารสด จากปัจจัยด้านอุปทาน

ตลาดแรงงาน ปรับดีขึ้นจากไตรมาสก่อน ตามการฟื้นตัวของภาคบริการที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยว สะท้อนจากจำนวนผู้ประกันตน ม.33 ที่เพิ่มขึ้นในพื้นที่ท่องเที่ยว อาทิ ภูเก็ต กระบี่ และเกาะสมุย สอดคล้องกับจำนวนผู้ขอรับสิทธิ์ประโยชน์ว่างงาน (ม.38) ที่ลดลง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics