กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567

กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567
Spread the love

📣📣 กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567 📣📣

กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567 กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมงานวันทหารผ่านศึก ประจำปี 2567

🔴 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. ณ บริเวณอนุสาวรีย์วีรไทย 2484 ค่ายวชิราวุธ ตำบลปากพูน อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช พลเอก ชาญประดิษฐ์ แสงนิล ประธานทหารผ่านศึกอาวุโส พร้อมด้วย  พลตรี วรเดช เดชรักษา รองแม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานร่วม พิธีวันงานทหารผ่านศึก ประจำปี 2567 ภายในงานมีพิธีวางพวงมาลา , พิธีเชิดชูเกียรติทหารผ่านศึก และพิธีทางศาสนาพุทธ เพื่อบำเพ็ญกุศลให้แก่ทหารผ่านศึกที่ล่วงลับไปแล้ว โดยมี ผู้แทนจาก สมาคมแม่บ้านทหารบก สาขา กองทัพภาคที่ 4 , ตำรวจภูธรจังหวัดนครศรีธรรมราช , ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 41 , สำนักงานสงเคราะห์ทหารผ่านศึก เขตนครศรีธรรมราช หน่วยงานทั้งภาครัฐ และภาคเอกชน ร่วมพิธีในครั้งนี้

🔴 สำหรับ วันทหารผ่านศึก ตรงกับวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เนื่องจากหลังจากสงครามโลก ครั้งที่ 2 หรือหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสิ้นสุดลง มีทหารไทยจำนวนมากที่ถูกปลดประจำการ จึงได้มีเสียงเรียกร้องขอให้ทางการพิจารณาให้ความช่วยเหลือแก่ทหารเหล่านั้น ดังนั้น ในปี พ.ศ. 2490 กระทรวงกลาโหมอันเป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่งานที่มีหน้าที่รับผิดชอบในด้านนี้โดยตรง จึงได้จัดตั้งหน่วยงานขึ้นเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ทหารที่กลับจากการปฏิบัติการรบ และช่วยเหลือครอบครัวทหารที่เสียชีวิตในการรบ ต่อมากระทรวงกลาโหมได้เสนอพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกขึ้น โดยได้ผ่านการเห็นชอบจากรัฐบาล และได้มีการประกาศไว้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2491 จึงได้ยึดเอาวันที่ 3 กุมภาพันธ์ ของทุกปี เป็นวันทหารผ่านศึก เพื่อแสดงออกถึงการเชิดชูเกียรติแด่ทหารผ่านศึกทุกนายอย่างสูงสุด ในทุกวีรกรรม ทุกสมรภูมิ อีกทั้งเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของผู้ที่ทำหน้าที่สำคัญในการปกป้องอธิปไตย และรักษาความมั่นคงของชาติบ้านเมืองด้วยความกล้าหาญ เสียสละชีพเพื่อชาติ

ภาพ/ข่าว จ.ส.ต. ศักดิ์สิริ รัตนพันธุ์   # ศูนย์ประชาสัมพันธ์กองทัพภาคที่ 4

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics