มรภ.สงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2567

มรภ.สงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2567
Spread the love

มรภ.สงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2567

มรภ.สงขลา จับมือ ป.ป.ช. ร่วมประชุมผู้ประสานงานกิจกรรมให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ผ่านระบบออนไลน์ หารือแนวทางดำเนินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2567 สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) เชิญผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา คณะผู้บริหารและบุคลากร เข้าร่วมประชุมกับ ป.ป.ช. โดยมีผู้ประสานงานกิจกรรมการให้คำปรึกษาทางวิชาการเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) มาให้ความรู้ ซักซ้อมความเข้าใจเกณฑ์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบออนไลน์ Zoom cloud Meetings

มรภ.สงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2567 มรภ.สงขลา ร่วมประชุมหารือแนวทางดำเนินการประเมิน ITA ปีงบประมาณ 2567

การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหารือแนวทางในการดำเนินการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ซึ่งทางสำนักงาน ป.ป.ช. ได้มีการพัฒนาเครื่องมือการประเมิน ITA ให้มีประสิทธิภาพในการยกระดับธรรมาภิบาล ความโปร่งใส และการป้องกันการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐได้มากยิ่งขึ้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics