Balance Torch 2024 เพิ่มขีดความสามารถการรบพิเศษ กองทัพบกไทย-สหรัฐฯ

Balance Torch 2024 เพิ่มขีดความสามารถการรบพิเศษ กองทัพบกไทย-สหรัฐฯ
Spread the love

Balance Torch 2024 เพิ่มขีดความสามารถการรบพิเศษ กองทัพบกไทย-สหรัฐฯ

Balance Torch 2024 เพิ่มขีดความสามารถการรบพิเศษ กองทัพบกไทย-สหรัฐฯ
วันนี้ 27 มกราคม 2567 ณ กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 4 อำเภอสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช พลโท ศานติ ศกุนตนาค แม่ทัพภาคที่ 4 เป็นประธานพิธีเปิดการฝึกผสม กองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐ รหัส Balance Torch 24 – 4 (ครั้งที่ 4 ปี 2024) ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อพัฒนาความเข้าใจต่อแนวทางการปฏิบัติของหน่วยปฏิบัติการพิเศษระหว่างกองทัพบกไทย และกองทัพบกสหรัฐ เพิ่มพูนขีดความสามารถในการปฏิบัติการพิเศษ ทั้งยังเป็นการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศ เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างกองทัพไทย และกองทัพบกสหรัฐ

สำหรับการฝึกผสม กองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐ รหัส Balance Torch 24 – 4 ครั้งนี้ มีห้วงระยะเวลาในการฝึก ตั้งแต่ 26 มกราคม – 4 มีนาคม 2567 การฝึกประกอบด้วย การฝึกตามหน้าที่ การปฏิบัติการพิเศษ การฝึกการแม่นปืน ยุทธวิธีทางทหารขนาดเล็ก การแทรกซึมทางยุทธวิธีทางน้ำทางบก และทางอากาศ ตลอดจนการฝึกกระโดดร่มมิตรภาพ โดยมีกำลังพลกองทัพบกไทย จากชุดปฏิบัติการรบพิเศษหน่วยขึ้นตรงกองทัพภาคที่ 4 และ ชุดปฏิบัติการรบพิเศษ ของ กรมรบพิเศษที่ 4 จำนวน 48 นาย และ กำลังพลกองทัพบกสหรัฐ จากชุดปฏิบัติการรบพิเศษที่ 1326 กองร้อยรบพิเศษบราโว่ กองพันรบพิเศษที่ 3 กรมรบพิเศษพลร่มที่ 1 สหรัฐอเมริกา จำนวน 12 นายเข้าร่วมการฝึกในครั้งนี้

แม่ทัพภาคที่ 4 กล่าวว่า “ค่ายรบพิเศษแห่งนี้กำเนิดขึ้นได้ด้วยความร่วมมือและช่วยเหลือจากประเทศสหรัฐอเมริกาที่เป็นมิตรแท้ของเราเมื่อ 50 กว่าปีที่แล้ว ความร่วมมือได้เกิดขึ้นเพื่อที่จะช่วยกันปกป้องต่อสู้กับภัยคุกคามต่าง ๆ โดยความร่วมมือก็ยังคงเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทั้งสองประเทศได้มีโอกาสสำคัญในการแก้ปัญหาภัยคุกคามเรื่อยมา และครั้งนี้เป็นอีกหนึ่งโอกาสสำคัญที่ดีที่ทั้ง 2 ประเทศจะได้มาทำการฝึกร่วมกัน เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อการพัฒนา และยกระดับขีดความสามารถในการพัฒนาตนเองและพัฒนางานในหน้าที่ให้แก่หน่วยแก่กองทัพของทั้ง 2 ประเทศต่อไป”

พร้อมกันนี้แม่ทัพภาคที่ 4 ได้ตรวจเยี่ยมการฝึกการจัดตั้งโรงพยาบาลสนามที่สนับสนุนการฝึกผสม กองทัพบกไทย – กองทัพบกสหรัฐ ซึ่งเป็นการฝึกเพื่อเพิ่มความชำนาญและประสบการณ์เจ้าหน้าที่พยาบาลโรงพยาบาลค่ายวชิราวุธ ในการจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม เพื่อตอบสนองภารกิจแผนป้องกันประเทศและการช่วยเหลือประชาชนใน นอกจากนี้ยังเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การฝึกทางการแพทย์ระหว่างกำลังพลทหารเหล่าแพทย์ กองทัพบกไทยและกองทัพบกสหรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการฝึกช่วยเหลือผู้ป่วยทางยุทธวิธี หรือ Tactical Combat Casualty Cate อีกด้วย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics