บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ไว้วางใจ กฟผ. ดูแลงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ไว้วางใจ กฟผ. ดูแลงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง
Spread the love

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ไว้วางใจ กฟผ. ดูแลงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง

ดร.จิราพร ศิริคำ รองผู้ว่าการธุรกิจเกี่ยวเนื่อง รักษาการผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) พร้อมด้วย พลอากาศเอก ดร.นพพร จันทวานิช ประธานกรรมการ บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด      ร่วมลงนามสัญญางานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าผลิตไฟฟ้านวนคร ณ อาคาร 50 ปี กฟผ. สำนักงานกลาง จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2567

บริษัท ผลิตไฟฟ้า นวนคร จำกัด ไว้วางใจ กฟผ. ดูแลงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าต่อเนื่อง

โดยสัญญามีระยะเวลา 8 ปี 7 เดือน ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2567 จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2575 ครอบคลุมงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าใน Phase 1 และ Phase 2 รวมทั้งขยายขอบเขตงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้าใน Phase 3 ทั้งช่วงเตรียมความพร้อมงานเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Mobilization Services) ต่อเนื่องจนถึงการเดินเครื่องและบำรุงรักษาโรงไฟฟ้า (Operation and Maintenance Services) ซึ่งมีกำหนดจ่ายไฟฟ้าเข้าระบบเชิงพาณิชย์ (COD) ในเดือนธันวาคม 2567 นี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics