เทศบาลเมืองควนลังจัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี2567

Spread the love

วันเสาร์ที่ 13 มกราคม  2567 ณ  อาคารกีฬาอเนกประสงค์ สนามกีฬาเนินขุมทอง  นายสมบูรณ์  ปัญญาธนกร  นายกเทศมนตรีเมืองควนลัง  เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2567      พร้อมด้วย หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน ตลอดจนสถาบันการศึกษา บริษัท ห้างร้าน และหน่วยงานต่างๆอีกมากมาย

โดยมีนางจันทร์จิรา  รัตนพันธุ์ ผู้อำนวยการกองการศึกษา เป็นผู้กล่าวรายงาน  โดยมีวัตถุประสงค์ของการจัดงานคือ เพื่อให้เด็กและเ่ยาวชน ได้ตระหนักถึงควาามสำคัญของตนเอง มีความรับผิดชอล รู้หน้าที่เป็นพลเมืองที่ดีของชาติ มีความรักสามัคคี กล้าแสดงออกในทางสร้างสรรค์และตอบสนองนโยบายของรัฐบาล

ในปีนี้นายเศรษฐา  ทวีสิน  นายกรัฐมนตรี ได้มอบคำขวัญวันเด็กไว้ว่า ” มองโลกกว้าง คิดสร้างสรรค์ เคารพความแตกต่าง ร่วมกันสร้างประชาธิปไตย”

ภายในงานได้มีการจัดกิ่จกรรมต่างๆมากมายให้เด็กๆ ได้เรียนรู้และแสดงออก ทั้งการแข่งขัน เล่นเกมส์ มีการจับฉลากและมอบรางวัลอย่างมากมาย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics