สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ ย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”
Spread the love

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

ย้ำ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ลดอุบัติเหตุ ลดเจ็บ ลดตาย ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

 

สคร.12 สงขลา ร่วมรณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ

ย้ำ “ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”

สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา (สคร.12 สงขลาร่วมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุเนื่องในเทศกาลปีใหม่ 2567 (ระหว่างวันที่ 29 .. 2566 – 4 .. 2567) ภายใต้แนวคิดในการ รณรงค์ ขับขี่ปลอดภัย เมืองไทยไร้อุบัติเหตุ เน้นย้ำ ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” ลดอุบัติเหตุ ลดการบาดเจ็บ และลดการเสียชีวิต จากอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ 2567

นายแพทย์เฉลิมพล โอสถพรมมา ผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา กล่าวถึงสถานการณ์การบาดเจ็บทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 (29 ธ.ค.65 – 4 ม.ค.66) ประเทศไทยมีผู้บาดเจ็บ 21,879 ราย เสียชีวิต 360 ราย ในเขตสุขภาพที่ 12 พบผู้บาดเจ็บ 1,312 ราย เสียชีวิต ราย จำแนกรายจังหวัดสูงสุด คือ สงขลา บาดเจ็บ 499 ราย เสียชีวิต ราย รองลงมาคือ ตรัง บาดเจ็บ 213 ราย เสียชีวิต ราย, พัทลุง บาดเจ็บ 162 ราย เสียชีวิต ราย, นราธิวาส บาดเจ็บ 138 ราย, ปัตตานี บาดเจ็บ 114 ราย เสียชีวิต ราย, ยะลา บาดเจ็บ 105 ราย และสตูล บาดเจ็บ 81 ราย โดยผู้บาดเจ็บส่วนใหญ่เป็นเพศชาย กลุ่มอายุ 10 – 19 ปีขับขี่รถจักรยานยนต์ ซึ่งมีพฤติกรรมไม่สวมหมวกนิรภัย ร้อยละ 83.71 ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย ร้อยละ 72.18 และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะขับขี่ ร้อยละ 10.18 โดยเป็นผู้ขับขี่อายุน้อยกว่า 20 ปี ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ร้อยละ 0.92  ขณะวันที่เกิดเหตุมีผู้บาดเจ็บมากที่สุดคือ ในวันที่ มกราคม 2566 314 ราย) และช่วงเวลาเกิดเหตุที่มีผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตมากที่สุดอยู่ช่วงระหว่างเวลา 17.00 – 19.00 น.

สคร.12 สงขลา ขอให้ทุกท่านเดินทางโดยสวัสดิภาพ โดยก่อนเดินทางกลับบ้านหรือท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ เตรียมร่างกายให้พร้อม พักผ่อนให้เพียงพอ ตรวจเช็คสภาพยานพาหนะให้พร้อมใช้งาน ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ ง่วงไม่ขับ โทรไม่ขับ สวมหมวกนิรภัยทั้งผู้ขับขี่และคนซ้อนท้าย และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งทั้งผู้ขับและผู้โดยสาร รวมทั้งระมัดระวังการเดินทางในช่วงเย็นถึงค่ำซึ่งเป็นช่วงเวลาที่เกิดอุบัติเหตุสูงสุด เพื่อความปลอดภัยตลอดการเดินทาง และขอเน้นย้ำ ประชาชนยังคงปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันส่วนบุคคล DMH โดยเฉพาะการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย เมื่ออยู่ในพื้นที่สาธารณะ หรือมีผู้คนรวมตัวกันจำนวนมาก และล้างมือบ่อย ๆ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อทางระบบทางเดินหายใจ  

 หากมีข้อสงสัยสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สายด่วนกรมควบคุมโรค 1422 และหากเกิดหรือพบเห็นการเกิดอุบัติเหตุ ให้รีบโทรแจ้งขอความช่วยเหลือจากทีมแพทย์กู้ชีพ โทร. 1669

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics