มรภ.สงขลา เชื่อมสัมพันธ์ชาวสยามในมาเลเซีย จัดเวิร์กชอปถ่ายทอดวัฒนธรรมให้เยาวชน

Spread the love

มรภ.สงขลา เชื่อมสัมพันธ์ชาวสยามในมาเลเซีย จัดเวิร์กชอปถ่ายทอดวัฒนธรรมให้เยาวชน

มรภ.สงขลา จับมือสมาคมวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์ มาเลเซีย จัดเวิร์กชอปถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรมให้แก่เยาวชนชาวสยามกว่า 200 คน ต่อเนื่องเป็นปีที่ 6 จัดเต็มการฝึกรำโนรา รำประสมท่า กลองยาว และการแสดงอื่นๆ อีกมากมาย

มรภ.สงขลา เชื่อมสัมพันธ์ชาวสยามในมาเลเซีย จัดเวิร์กชอปถ่ายทอดวัฒนธรรมให้เยาวชน

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับสมาคมวัฒนธรรมไทย รัฐเคดาห์ มาเลเซีย จัดโครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ครั้งที่ 6 ระหว่างวันที่ 16-20 ธันวาคม 2566 ณ วัดไทยเจริญ อำเภอเซะ รัฐเคดาห์ ประเทศมาเลเซีย โดยมี YB Wong Chia Zhen ประธานคณะกรรมการประจำกิจการชุมชนสยาม รัฐเคดาห์ กล่าวต้อนรับ และ Muhammad Sanusi Md Nor มุขมนตรีรัฐเคดาห์ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมย้ำจุดยืนรัฐบาลมาเลเซียมีความมุ่งมั่นที่จะให้การสนับสนุนการบริหารของรัฐบาลแก่ประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค โดยไม่แบ่งแยกความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วย ผศ.ดร.บรรจง ทองสร้าง ผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม เข้าร่วมในพิธีเปิด ซึ่ง รศ.ดร.ทัศนา ได้กล่าวแสดงความขอบคุณในการต้อนรับอย่างอบอุ่นของชาวสยามในมาเลเซีย ทางมหาวิทยาลัยพร้อมสานต่อความร่วมมือด้านศิลปวัฒนธรรมร่วมกันในอนาคต

โอกาสเดียวกันนี้ อาจารย์โอภาส อิสโม รองผู้อำนวยการสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มรภ.สงขลา ได้นำคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทูตวัฒนธรรม รวม 54 คน จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม 4 ภาคให้กับกลุ่มเยาวชนมาเลย์เชื้อสายไทยหรือที่รู้จักกันในนาม “โอรังเซียม” (คนสยามในมาเลเซีย) กว่า 200 คน ที่สมัครเข้าร่วมโครงการด้วยตนเองผ่านทางเพจสมาคมฯ และตัวแทนชุมชน ซึ่งการแสดงทางวัฒนธรรมไทยที่ มรภ.สงขลา นำไปถ่ายทอดให้แก่ผู้เข้าอบรมในครั้งนี้ อาทิ โนรา รำประสมท่า กลองยาว พื้นฐานหน้าทับกลองยาว ดนตรีโนรา พื้นฐานดนตรีพื้นบ้านโนรา ฝึกพื้นฐานนาฏศิลป์ ระบำจำปาศรี ฝึกพื้นฐานการรำกลองยาว เป็นต้น

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics