สปข.6 เตรียมจัด “งาน 63 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6“ ภายใต้แนวคิด “PRD 6 Gen D ทันโลกดิจิทัล”

สปข.6 เตรียมจัด “งาน 63 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6“ ภายใต้แนวคิด “PRD 6 Gen D ทันโลกดิจิทัล”
Spread the love

สปข.6 เตรียมจัด “งาน 63 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6“ ภายใต้แนวคิด “PRD 6 Gen D ทันโลกดิจิทัล” ด้วย 3 D ยืนหยัดสู่ปีที่ 64 ก้าวสู่มิติใหม่ของการสื่อสารอย่างมุ่งมั่น

สปข.6 เตรียมจัด “งาน 63 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6“ ภายใต้แนวคิด “PRD 6 Gen D ทันโลกดิจิทัล”

วันนี้ (21 ธ.ค. 66) ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 ร่วมให้สัมภาษณ์ในรายการ “ยินดีมีเรื่อง” ซึ่งเผยแพร่ทางทีวีดิจิทัล ช่อง 11 และทาง Facebook : ทีวีสงขลา เวลา 11.30-12.00 น.  ในประเด็น “การจัดงาน 63 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6“ ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 โดยมี นางยินดี ตรีรัญเพชร นักสื่อสารมวลชนชำนาญการ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สปข.6 เตรียมจัด “งาน 63 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6“ ภายใต้แนวคิด “PRD 6 Gen D ทันโลกดิจิทัล”

ดร.ธีรพงศ์ เพชรรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กล่าวว่า สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 กรมประชาสัมพันธ์ มีภารกิจในเรื่องของการสื่อสาร การประชาสัมพันธ์ เป็นสื่อกลางสร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนกับภาครัฐ และภาครัฐกับประชาชน โดยมีสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในสังกัดพื้นที่ 7 จังหวัดภาคใต้ตอนล่าง จำนวน 9 สถานี สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จำนวน 2 สถานี และยังมีสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดอีก 7 จังหวัด ประกอบด้วยจังหวัดสงขลา จังหวัดพัทลุง จังหวัดสตูล จังหวัดตรัง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส ซึ่งปัจจุบันเราอยู่ในยุคของการเปลี่ยนผ่านการผสมผสานที่เราจะต้องมีการพัฒนาทั้งสื่อวิทยุ และสื่อโทรทัศน์ ควบคู่กับการสื่อสารผ่านแพลตฟอร์มต่างๆ เช่น Tiktok Youtube Facebook ฯลฯ ให้เอื้อซึ่งกันและกันในการประชาสัมพันธ์ข่าวสารที่ถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ ภายใต้คุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณของสื่อ มีการใช้ภาษาที่ถูกต้อง สามารถสื่อสารไปยังพี่น้องประชาชนสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตได้

โดยในปีนี้ สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เตรียมจัด “งาน 63 ปี สำนักประชาสัมพันธ์เขต 6“ ในวันจันทร์ที่ 25 ธันวาคม 2566 ซึ่งจะมีพิธีทางศาสนา ทั้งศาสนาพุทธ และศาสนาอิสลาม การจัดการแข่งขันกีฬาที่เน้นความสนุกสนานความรักความสามัคคี และงานสังสรรค์ในช่วงค่ำ ซึ่งการจัดงานในครั้งนี้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิด “PRD 6 Generate D ทันโลกดิจิทัล” ด้วย 3 D ที่หมายถึง

D ตัวแรก (Digital) = การปฏิรูปจากสื่อเดิมสู่สื่อดิจิทัลอย่างเต็มรูปแบบ โดยไม่ทิ้งสื่อหลัก โดยสื่อดิจิทัล จะซับพอร์ทงานหลักอย่างเต็มประสิทธิภาพ
D ตัวที่ 2 D Idol =  การสร้างตัวตนให้บุคลากรสำนักประชาสัมพันธ์เขต 6 เป็นนักสร้างสรรค์สื่อ ที่พร้อมจะเป็นต้นแบบในช่องทางสื่อออนไลน์ทุกเเพลตฟอร์ม 
และ D ตัวสุดท้าย คือ D-promtp = ที่จะแสดงถึงประสิทธิภาพ ความรวดเร็ว ฉับไว เริ่มต้นสร้างสรรค์สิ่งใหม่ได้อย่างทันทีทันใด บนพื้นฐานความถูกต้อง รวดเร็ว เชื่อถือได้ ยืนหยัดสู่มิติใหม่ของการสื่อสารอย่างมุ่งมั่น เพราะเรา คือ “องค์การประชาสัมพันธ์ภาครัฐ ข่าวสารถูกต้อง เชื่อถือได้”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics