มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมสอบประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมสอบประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมสอบประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมสอบประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่นที่ 3) พร้อมจัดสอบประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) (รุ่นที่ 2)

มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมสอบประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)

เมื่อวันที่ 14-15 ธันวาคม 2566 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 12 สงขลา จัดโครงการทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 (รุ่นที่ 3) เเละ จัดโครงการสอบประเมินความรู้ความสามารถ ตามมาตรา 26/4 (2) (รุ่นที่ 2) ณ อาคารศูนย์ประเมินความรู้ความสามารถ (อาคาร 47/1) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา โดยมี ดร.กันตภณ มะหาหมัด คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา กล่าวต้อนรับผู้เข้ารับการทดสอบฯ

นอกจากนั้น คณาจารย์ของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มรภ.สงขลา ได้แก่ ผศ.ไพศาล คงเรือง ร่วมเป็นกรรมการผู้ทดสอบ และ ผศ.ดร.วิชาญ เพ็ชรทอง ร่วมเป็นกรรมการสอบประเมินความรู้ความสามารถ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้จำนวน 29 คน

มรภ.สงขลา จัดทดสอบฝีมือแรงงานสาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร พร้อมสอบประเมินความรู้ความสามารถตามมาตรา 26/4 (2)
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics