มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ “MSU” มาเลเซียหารือความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมทางอาหาร

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ “MSU” มาเลเซียหารือความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมทางอาหาร
Spread the love

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ “MSU” มาเลเซียหารือความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมทางอาหาร

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ “MSU” มาเลเซียหารือความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมทางอาหาร

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับอาจารย์และนักศึกษาจาก Management & Science University (MSU) ประเทศมาเลเซีย หารือความร่วมมือและศึกษาดูงานสาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ พร้อมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทางอาหาร เตรียมหาแนวทางสร้างความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 อาจารย์และนักศึกษาจาก Management & Science University (MSU) ประเทศมาเลเซีย จำนวน 34 คน เข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือและศึกษาดูงาน ณ ห้องประชุมวิชัย รัตนากีรณวร ชั้น 2 อาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) โดยมี ผศ.ขวัญกมล ขุนพิทักษ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี อาจารย์ ดร. นิสิตา ฤทธาภิรมย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ให้การต้อนรับคณะผู้มาเยือน

มรภ.สงขลา เปิดบ้านต้อนรับ “MSU” มาเลเซียหารือความร่วมมือแลกเปลี่ยนด้านวัฒนธรรมทางอาหาร

ในการนี้ ผศ.ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ (อาหารและโภชนาการ) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และตัวแทนจาก Management & Science University ได้นำเสนอข้อมูลและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมทางอาหารที่มีความหลากหลายของแต่ละพื้นที่ และร่วมหารือเกี่ยวกับแนวทางการทำความร่วมมือระหว่างกันในอนาคต ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนการแสดงทางด้านวัฒนธรรมไทยและวัฒนธรรมมาเลเซีย ซึ่งจะต่อยอดไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นๆ ต่อไป

นอกจากนั้น คณะผู้มาเยือนยังได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ อาคารปฏิบัติการคหกรรม โดยมีบุคลากรของงานศูนย์ความเป็นเลิศด้านภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มรภ.สงขลา เป็นผู้ประสานงานและอำนวยความสะดวกในการเข้าร่วมประชุมหารือความร่วมมือและศึกษาดูงาน ดังกล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics