ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา
Spread the love

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมเป็นประธานประชุม ก.ธ.จ.สงขลา เพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด

 

       วันนี้ (23 พ.ย.66) เวลา 09.30 น. นายอิทธิพล ช่างกลึงดี ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ และรับทราบแนวทางการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา พร้อมให้คำแนะนำเพื่อให้การขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน อาทิ หนี้นอกระบบ ถือเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วน การจัดระดับของปัญหา ซึ่งปัญหาใดที่เกินศักยภาพของพื้นที่ ก็พร้อมที่จะประสานงานตามภารกิจ เพื่อให้การแก้ไขปัญหาลุล่วงไปด้วยดี โดยมี นายรุ่งโรจน์ และสุบ ผู้อำนวยการกลุ่มงานศูนย์ดำรงธรรมจังหวัด ให้การต้อนรับ

ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขตตรวจราชการที่ 5 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินการของศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดสงขลา

       จากนั้น ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา (ก.ธ.จ.) ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุม CEO ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสงขลา โดยมีคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดสงขลา ร่วมประชุมเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางในการสอดส่องโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด , การคัดเลือกแผนงาน/โครงการเพื่อสอดส่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และการจัดทำแผนปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในการดำเนินงานตามกรอบภารกิจของ ก.ธ.จ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

       คณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด มีภารกิจในเรื่องของการสอดส่อง และแนะนำการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล โปร่งใส ขณะเดียวกันเมื่อตรวจพบความเสี่ยงหรือพฤติการณ์ใด ๆ ที่สุ่มเสี่ยงเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ หรือเป็นความผิดตามกฎหมายอาญา หรือกฎหมายอื่น ๆ ให้แจ้งผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานของรัฐดำเนินการตามอำนาจหน้าที่

 

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics