อัปเดตเส้นทางรถรางชมเมือง “นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องสงขลา”

อัปเดตเส้นทางรถรางชมเมือง “นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องสงขลา”
Spread the love

📣อัปเดตเส้นทางรถรางชมเมือง
👉“นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องสงขลา”
เทศบาลนครสงขลา ขออัปเดตเส้นทางให้บริการรถรางชมเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อให้สามารถอำนวยความสะดวกและรองรับนักท่องเที่ยวและประชาชนที่มาเยือนนครสงขลา
โดยสามารถเลือกท่องเที่ยวตามเส้นทางให้บริการ 2 เส้นทาง คือเส้นทางโซนเมืองเก่า และเส้นทางโซนธรรมชาติ ซึ่งมีตารางเวลาให้บริการ ดังนี้
📍ตารางเวลาการให้บริการรถราง แบ่งตามโซน (Time Schedule)
รอบ 1 เวลา 09.00 – 10.00 น. โซนธรรมชาติ
รอบ 2 เวลา 10.00 – 11.00 น. โซนเมืองเก่า
รอบ 3 เวลา 11.00 – 12.00 น. โซนธรรมชาติ
รอบ 4 เวลา 13.00 – 14.00 น. โชนเมืองเก่า
รอบ 5 เวลา 14.00 – 15.00 น. โซนธรรมชาติ
รอบ 6 เวลา 15.00 – 16.00 น. โชนเมืองเก่า
 
อัปเดตเส้นทางรถรางชมเมือง
“นั่งรถชมเมือง เล่าเรื่องสงขลา”
 
📍หากนักท่องเที่ยวอยากนั่งรถรางชมทั่วเมือง ก็มีให้บริการ 5 รอบ/วัน
รอบ 1 เวลา 09.00 – 10.30 น.
รอบ 2 เวลา 10.30 – 12.00 น.
รอบ 3 เวลา 12.00 – 13.30 น.
รอบ 4 เวลา 13.30 – 15.00 น.
รอบ 5 เวลา 15.00 – 16.30 น.
👉ให้บริการทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์
Time Schedule : Everyday / 1 Hour 30 Minute Por Roun
**ค่าธรรมเนียมในการให้บริการเป็นไปตามระเบียบการใช้รถรางและค่าธรรมเนียมการใช้รถราง**
📝หากมีการสำรองที่นั่งล่วงหน้า ของดให้บริการรอบปกติ
📲สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ งานส่งเสริมการท่องเที่ยว โทรศัพท์ 074-311015 ต่อ 106 / 09-1048-6673
🛺คิดจะเที่ยว คิดถึงสงขลา มาแล้วจะหลงรัก❤️ …สงขลา ดินแดนที่เต็มไปด้วยความหลากหลายทางศาสนา สังคมที่อยู่ร่วมกันแบบพหุวัฒนธรรม🥰😊
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics