อว.ม.อ. ส่งเสริม ผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่สากลหนุน บจก. พีร์ชญาลี้ คว้ารางวัล “The Best Incubatee Award”

อว.ม.อ. ส่งเสริม ผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่สากลหนุน บจก. พีร์ชญาลี้ คว้ารางวัล "The Best Incubatee Award”
Spread the love

อว.ม.อ. ส่งเสริม ผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่สากล

หนุน บจก. พีร์ชญาลี้ คว้ารางวัล “The Best Incubatee Award”

อว.ม.อ. ส่งเสริม ผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่สากลหนุน บจก. พีร์ชญาลี้ คว้ารางวัล "The Best Incubatee Award”

          ภญ.ชญานิษฐ์ ชูแข และ ทพ.พีร์ ลี้วิบูลย์ศิลป์ บริษัท พีร์ชญาลี้ จำกัด ได้รับรางวัล “The Best Incubatee Award “ ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์น้ำมันหัวหอมสกัด ออซ-พี ภายใต้การบ่มเพาะวิสาหกิจ ของอุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในงานสัมมนาประจำปี Thai-BISPA Day 2023 หัวข้อ “Low-Carbon Economy” และ AIMs Summit หัวข้อ Fueling Innovation Excellence: TheHuman Factor ในวันที่ 31 ต.ค.-1 พ.ย. 2023 ณ ห้อง Le Concorde Ballroom ชั้น 2 โรงแรม สวิสโฮเต็ล รัชดา กรุงเทพมหานคร จัดโดย สมาคมหน่วยบ่มมเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA)

อว.ม.อ. ส่งเสริม ผู้ประกอบการนวัตกรรมสู่สากลหนุน บจก. พีร์ชญาลี้ คว้ารางวัล "The Best Incubatee Award”

โดย สมาคมหน่วยบ่มมเพาะธุรกิจและอุทยานวิทยาศาสตร์ไทย (Thai Business Incubators and Science Parks Association: Thai-BISPA) ก่อตั้งโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกกษา (สกอ.) โดยภายในงานมีการจัดพิธีมอบรางวัล Thai-BISPA Awards ให้แก่ ผู้ประกอบการภายใต้การดูแลของหน่วยบ่มเพาะธุรกิจหรืออุทยานวิทยาศาสตร์ ที่มีศักยภาพเพื่อส่งเสริมให้เป็นที่รู้จักในระดับประเทศ รวมถึงการเสนอรายชื่อดังกล่าวเข้าสู่การประกวดในระดับนานาชาติต่อไป

โดยในครั้งนี้ ภญ.ชญานิษฐ์ ชูแข และ ทพ.พีร์ ลี้วิบูลย์ศิลป์ บริษัท พีร์ชญาลี้ จำกัด คว้ารางวัล “The Best Incubatee Award “ ด้วยผลงานผลิตภัณฑ์น้ำมันหัวหอมสกัด ออซ-พี ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีการใช้นวัตกรรม     การใช้เทคนิค Microwave Extraction การสกัดด้วยคลื่นไม่โครเวฟเพื่อสกัดสารสำคัญในหัวหอม เช่น หอมแดง หอมแขก หัวหอม เรียกว่าสารสกัด Quercertin มีฤทธิ์ในการต้านและรักษาอาการภูมิแพ้ ลดอาการติดเชื้อในระบบทางเดินหายใจส่วนบน ทำให้น้ำมันหัวหอม Oz-P มีจุดเด่นตรงไม่ก่อให้เกิดการระคายเคืองกับเด็กต่ำกว่า 2 ขวบ เด็กแรกเกิดสามารถใช้ได้ เนื่องจากวัตถุดิบที่ใช้เป็นออร์แกนิกส์ ผ่านการรับรองมาตรฐานออร์แกนิกส์จาก Ecozert รวมถึงผ่านการทดสอบการระคายเคืองจากสถาบัน Dermscan Asia

 

ภญ.ชญานิษฐ์ ชูแข กล่าวว่า ไอเดียการพัฒนาผลิตภัณฑ์น้ำมันหัวหอม  สำหรับเด็กที่มีปัญหาด้านโรคหวัด  ภูมิแพ้  และระบบทางเดินหายใจ  เกิดจากการที่ ดิฉันซึ่งเป็นเภสัชกร ได้พบปัญหาว่าผู้ปกครองมักถามหายาแก้หวัดสำหรับคนไข้เด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ซึ่งการรับประทานยาแก้หวัดในเด็กที่อายุต่ำกว่า 2 ขวบ ทำให้เกิดผลข้างเคียง จึงพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ช่วยลดปัญหาด้านโรคหวัด ภูมิแพ้ และระบบทางเดินหายใจ ที่ลดการใช้ยาแต่ใช้ภูมิปัญญาของคนสมัยเก่าที่ใช้หอมแดงในการรักษาอาการหวัด จนกลายเป็นน้ำมันหัวหอมที่ชื่อแบรนด์ว่า Oz-P     โดยการได้รับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ อีกทั้งยังตอบโจทย์ความต้องการของผู้ปกครองที่ต้องการใช้ผลิตภัณฑ์สำหรับเด็กที่มีประสิทธิภาพและปลอดภัย ซึ่งต้องขอขอบคุณ ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ที่ให้คำแนะนำและเป็นที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ รวมถึงเชื่อมโยงการใช้บริการ จนทำให้ บริษัท พีร์ชญาลี้ จำกัด ประสบความสำเร็จในวันนี้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics