ไอแบงก์ฉลองวันออมแห่งชาติให้พี่น้องชาวไทย จูงใจให้รักการออม ibank Step

ไอแบงก์ฉลองวันออมแห่งชาติให้พี่น้องชาวไทย จูงใจให้รักการออม ibank Step
Spread the love

                                                                   

ไอแบงก์ฉลองวันออมแห่งชาติให้พี่น้องชาวไทย จูงใจให้รักการออม ขยับปรับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น ทั้งเงินฝากประจำ

และเงินฝากออมทรัพย์ ibank Step พร้อมเพิ่มทางเลือกเงินฝากประจำทั้งระยะสั้นและระยะยาว

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย (ไอแบงก์) ฉลองวันออมแห่งชาติให้พี่น้องชาวไทย จูงใจให้รักการออม โดยขยับปรับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น ทั้งเงินฝากประจำ และเงินฝากออมทรัพย์ ibank Step พร้อมเพิ่มทางเลือกเงินฝากประจำ จะฝากสั้นหรือฝากยาว สามารถเลือกได้ตามใจชอบ ตั้งแต่ 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน

ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กรรมการและผู้จัดการ ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย เผยว่า “เนื่องในโอกาสวันออมแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันที่ 31 ตุลาคม ของทุกปี ซึ่งปีนี้ไอแบงก์อยากส่งเสริมให้คนไทยมีนิสัยรักการออม จึงได้ปรับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเพิ่มขึ้น พร้อมเพิ่มทางเลือกเงินฝากประจำ จะฝากสั้นหรือฝากยาว สามารถเลือกระยะเวลาการฝากได้ตามใจชอบ ตั้งแต่ 4 เดือน 7 เดือน 13 เดือน 18 เดือน และ 24 เดือน  เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าที่หลากหลาย

  • ระยะเวลาการฝาก  4 เดือน  ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 40% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก  7 เดือน   ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 70% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก 13 เดือน  ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 10% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก 18 เดือน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 20% ต่อปี
  • ระยะเวลาการฝาก 24 เดือน ผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 40% ต่อปี

สำหรับเงินฝากประจำพิเศษ สามารถเปิดบัญชีได้ทั้งในนามนิติบุคคลและบุคคลธรรมดา เปิดบัญชีขั้นต่ำ 5,000 บาท ฝากได้สูงสุดไม่เกิน 20 ล้านบาทต่อราย โดยธนาคารจะจ่ายผลตอบแทนให้ทุกเดือน (หากมีการถอนเงินฝากก่อนครบกำหนด ธนาคารจะเรียกคืนผลตอบแทนก่อนหักภาษีที่จ่ายไปแล้ว) พิเศษ! สำหรับลูกค้าที่เปิดบัญชีออมทรัพย์เพื่อรับผลตอบแทนเงินฝากประจำพิเศษนี้ รับสิทธิ์ฟรี ค่าธรรมเนียมออกบัตร ATM ชิปการ์ดทอง พร้อมรับสิทธิ์คุ้มครองอุบัติเหตุวงเงิน 100,000 บาท สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม – 31 ธันวาคม 2566

 

นอกจากนี้ ไอแบงก์ยังได้ปรับอัตราผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับเฉลี่ยของเงินฝากออมทรัพย์ ibank Step เพิ่มขึ้นเป็นดังนี้

  • สำหรับเงินฝากส่วนที่ไม่เกิน 3,000,000 บาท รับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 00% ต่อปี
  • ส่วนที่เกิน 3,000,000 บาทขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 ล้านบาท รับผลตอบแทนที่คาดว่าจะได้รับ 25% ต่อปี และ
  • ส่วนที่เกิน 20 ล้านบาทขึ้นไป รับผลตอบแทน 35% ต่อปี

เงินฝากออมทรัพย์ ibank Step เปิดบัญชีขั้นต่ำ 10,000 บาท ฝากเพิ่มได้ไม่จำกัดวงเงินสูงสุดต่อราย จ่ายผลตอบแทนปีละ 2 ครั้ง ทุกสิ้นเดือนมิถุนายนและธันวาคม สามารถเปิดบัญชีได้ตั้งแต่วันที่ 30 ตุลาคม 2566 – 25 มีนาคม 2567

โดยการปรับอัตราผลตอบแทนเงินฝากเพิ่มขึ้นครั้งนี้ เพื่อหวังเป็นทางเลือกและจูงใจให้คนไทยรักการออมเพิ่มขึ้น”   ดร.ทวีลาภ ฤทธาภิรมย์ กล่าว

 

ผู้ที่สนใจสามารถไปเปิดบัญชีเงินฝากดังกล่าวบัญชีได้ที่ ไอแบงก์ ทุกสาขาใกล้บ้าน สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ibank Contact Center 1302 หรือแชททาง Messenger @ibank.th และ Line @ibank

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics