(ผหญ.) เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ทหญ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567

Spread the love

(ผหญ.) เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ทหญ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
(ผหญ.) เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ทหญ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
 
วันที่ 30 ตุลาคม 2566 (เวลา 09.00 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ทหญ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่อให้พนักงานและลูกจ้างเกิดทักษะความชำนาญในการผจญเพลิงขนาดใหญ่ให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามมาตรฐาน ICAO สามารถปฏิบัติงานรองรับสถานการณ์ภายในท่าอากาศยานหาดใหญ่ได้อย่างมีประสิทธิภาพหากเกิดเหตุการณ์จริง โดยมึพนักงานและลูกจ้างส่วนดับเพลิงและกู้ภัยท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมการฝึกซ้อมฯ ณ บ่อฝึกซ้อมดับเพลิงท่าอากาศยานหาดใหญ่
———————————
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
(ผหญ.) เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ทหญ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567 (ผหญ.) เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ทหญ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
(ผหญ.) เป็นประธานเปิดโครงการ ฝึกซ้อมดับเพลิงด้วยไฟจริง ทหญ. ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2567
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics