มรภ.สงขลา ผนึก กยศ. จัดกิจกรรมปั้นนักศึกษาจิตอาสา

มรภ.สงขลา ผนึก กยศ. จัดกิจกรรมปั้นนักศึกษาจิตอาสา
Spread the love

มรภ.สงขลา ผนึก กยศ. จัดกิจกรรมปั้นนักศึกษาจิตอาสา

มรภ.สงขลา จับมือ กยศ. จัดกิจกรรมส่งเสริมนักศึกษาจิตอาสา อธิการฯ นำทีมปลูกต้นไม้ ปล่อยปลา สร้างภูมิทัศน์ร่มรื่นสวยงาม พร้อมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา

มรภ.สงขลา ผนึก กยศ. จัดกิจกรรมปั้นนักศึกษาจิตอาสา

เมื่อวันที่ 18-19 ตุลาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) ร่วมกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จัดกิจกรรมส่งเสริมและสนับสนุนให้นักศึกษา มรภ.สงขลา ผู้กู้ยืมเงิน กยศ. ทำกิจกรรมจิตอาสา

มรภ.สงขลา ผนึก กยศ. จัดกิจกรรมปั้นนักศึกษาจิตอาสา มรภ.สงขลา ผนึก กยศ. จัดกิจกรรมปั้นนักศึกษาจิตอาสา

โดยในวันที่ 18 ตุลาคม 2566 รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี มรภ.สงขลา พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และตัวแทนจากกองทุน กยศ. เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาร่วมใจปลูกต้นไม้บริเวณพื้นที่ มรภ.สงขลา วิทยาเขตสตูล ให้มีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นสวยงาม โดยได้ร่วมกันปลูกต้นไม้ 700 ต้น และปล่อยปลา 4,000 ตัว และการบรรยายให้ความรู้แก่นักศึกษา กยศ. เพื่อรณรงค์และกระตุ้นจิตสำนึกให้นักศึกษาเห็นถึงความสำคัญของทรัพยากรป่าไม้ อีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการทำจิตอาสาของนักศึกษา กยศ.

มรภ.สงขลา ผนึก กยศ. จัดกิจกรรมปั้นนักศึกษาจิตอาสา

นอกจากนั้น มรภ.สงขลา ยังได้ร่วมกับกองทุน กยศ. จัดกิจกรรมบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ในวันที่ 19 ตุลาคม 2566 ณ หอประชุมเฉลิมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ มรภ.สงขลา

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics