พี่น้องมุสลิมร่วมไว้อาลัยและละหมาดญะนซะห์แก่นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

Spread the love

พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียง ทยอยมาร่วมไว้อาลัยและละหมาดญะนาซะห์ให้กับนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 ผู้สร้างคุณูปการด้านศาสนาอิสลามไว้บนแผ่นดินไทยนานัปการ

พี่น้องมุสลิมร่วมไว้อาลัยและละหมาดญะนซะห์แก่นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

 ตามประกาศสำนักจุฬาราชมนตรี เรื่อง การถึงแก่อนิจกรรมของนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 แห่งราชอาณาจักรไทย ได้กลับไปสู่ความเมตตาของอัลลอฮ์ (ถึงแก่อนิจกรรม) เมื่อวันอาทิตย์ที่ 22 ตุลาคม 2566 เวลา 10.30 น.

                          ในช่วงเช้าวันนี้ (23 ต.ค. 66)  พี่น้องมุสลิมในพื้นที่จังหวัดสงขลาและใกล้เคียงกว่าหนึ่งหมื่นคน      ต่างทยอยมาร่วมไว้อาลัยต่อการถึงแก่อนิจกรรมและละหมาดญะนาซะห์ ให้กับนายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18 ของประเทศไทย ผู้สร้างคุณูปการด้านศาสนาอิสลามไว้บนแผ่นดินไทยนานัปการ ณ มัสยิดกลางประจำจังหวัดสงขลา อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา

พี่น้องมุสลิมร่วมไว้อาลัยและละหมาดญะนซะห์แก่นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี คนที่ 18

                         จากนั้นในเวลา 09.30 น. ได้มีการเคลื่อนมัยยิตของจุฬาราชมนตรีจากบ้านพักในพื้นที่ตำบลควนลัว อำเภอหาดใหญ่ มายังมัสยิดกลางจังหวัดสงขลา เพื่อประกอบพิธีละหมาดญะนาซะห์ และนำไปประกอบพิธีตามกําหนดการของกองพระราชพิธี ในการนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เดินทางมาเป็นผู้แทนพระองค์เชิญดินฝังศพพระราชทาน ณ กุโบว์ มัสยิดกลางประจำจังหวัดในเวลา 11.00 น.

                           ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา นายอาศิส พิทักษ์คุมพล จุฬาราชมนตรี ได้สร้างคุณูปการด้านศาสนาอิสลามไว้บนแผ่นดินไทยนานัปการ ผ่านโครงการต่าง ๆ ทั้งส่งเสริมการสร้างความสมานฉันท์ เพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติในสังคมพหุวัฒนธรรม โดยไม่คำนึงถึงเชื้อชาติ ศาสนา เพื่อให้ชาวไทยมุสลิมรุ่นต่อไปได้สานต่อ โดยล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์แก่การดำเนินงานตามนโยบายด้านศาสนาและสันติสุขแห่งสังคมไทย รวมถึงแนวทางการดำรงชีวิตของท่านจะเป็นแบบอย่างแก่พี่น้องชาวไทยมุสลิมตลอดไป

                          ทั้งนี้ ภายในบริเวณงานพิธี จะมีเจ้าหน้าที่จากคณะกรรมการกลางอิสลามจังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ฝ่ายทหาร ตำรวจ และ อส. คอยดูแล และอำนวยความสะดวก ทั้งในเรื่องสถานที่จอดรถ อาหาร เครื่องดื่ม การปฐมพยาบาล และห้องสุขา อีกด้วย

CR / esso  / ประชา โชคผ่อง – วิทยา สันบู/ภาพ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics