ผหญ.จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในวัน สัตตมวรรษ

ผหญ.จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในวัน สัตตมวรรษ
Spread the love

ผหญ.จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในวัน สัตตมวรรษ
 
               วันที่ 11 ตุลาคม 2566 (เวลา 09.30 น.) นายชูวิทย์ พันธุ์เณร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.)  เป็นประธานในกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวันนวมินทรมหาราช 13 ตุลาคม 2566 อันเป็นวันแห่งการเสด็จสวรรคตครบ 7 ปี หรือ “สัตตมวรรษ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมรําลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร  โดยมีผู้บริหารและพนักงานลูกจ้างท่าอากาศยานหาดใหญ่ หน่วยงานราชการ และผู้นำชุมชนโดยรอบท่าอากาศยานหาดใหญ่     ร่วมกันปล่อยพันธุ์ปลาตะเพียนขาวและเก็บขยะในพื้นที่สาธารณะ     เป็นการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม อนุรักษ์น้ำและสร้างสมดุลทางธรรมชาติ ณ อ่างเก็บน้ำคลองหลา อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
ผหญ.จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในวัน สัตตมวรรษ
ผหญ.จัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลาในวัน สัตตมวรรษ
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics