จ.พัทลุงแถลงข่าว เปิดโลก แหล่งท่องเที่ยว เขา ป่า นา เล เสน่ห์เมืองลุง

Spread the love

จ.พัทลุงแถลงข่าว เปิดโลก “มหัศจรรย์แห่งพัทลุง” เปิด 11 อำเภอแหล่งท่องเที่ยว เขา ป่า นา เล เสน่ห์เมืองลุง

วันจันที่ 20 กรกฎาคม  2563  เวลา15.30 น. สำนักงานชุมชนจังหวัดพัทลุง ร่วมกับจังหวัดพัทลุง จัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวและ Roadshow หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืน การท่องเที่ยวชุมชนบนความหลากหลายเขา ป่า นา เล โดยมี นายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง ประธานการแถลงข่าว หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์พัฒนาจังหวัดพัทลุง และ ตัวแทนชุมชนพัทลุงท่องเที่ยวนวัตวิถี ร่วมแถลงข่าว พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพัทลุง อาทิ พาณิชย์จังหวัดพัทลุง เกษตรจังหวัดพัทลุง ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพัทลุง นายอำเภอเมืองพัทลุง และชุมชนท่องเที่ยวจังหวัดพัทลุง ร่วมในงานแถลงข่าวของดีเมืองพัทลุง ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา


โดยที่โครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีเป็นนโยบายของรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืนมุ่งเน้นการสร้างความมั่นคงให้กับเศรษฐกิจฐานราก และเพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคมเกิดชุมชนเข้มแข็งยั่งยืน โดยการนำนวัตกรรมมาผสมผสานกับวิถีชีวิต ในการผลิตสินค้าท้องถิ่น หรือผลิตภัณฑ์ OTOP ภายใต้แนวคิด ร่วมวิถีร่วมสมัยพร้อมกับ การท่องเที่ยวของชุมชนทั่วไป
ซึ่งจังหวัดพัทลุงได้รับการพิจารณา จัดสรรงบประมาณดำเนินงาน ตามโครงการในพื้นที่ 52 ชุมชนเป้าหมาย และใน 115 ชุมชนเครือข่าย ครอบคลุมในพื้นที่ 11 อำเภอ งบประมาณ 138,9 34,000 บาท และได้วางกรอบแนวทางเพิ่มความเข้มข้นในการจัดกิจกรรมเพิ่มรายได้ สร้างโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับชุมชนในการจัดมีส่งเสริมการตลาดท่องเที่ยวโรดโชว์หมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชน โครงการเสริมสร้างความยั่งยืนการท่องเที่ยวชุมชนบนความหลากหลายเขา ป่า นา เล กิจกรรมที่ 5 ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 23 ถึง 27 กรกฎาคม 2563 ณ ลานโปรโมชั่นชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์การดำเนินงานของชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีจังหวัดพัทลุงและส่งเสริมช่องทางการตลาดให้กับชุมชนทั้ง 52 ชุมชนตลาดและ 115 แห่ง ท่องเที่ยวตามโครงการชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี ภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน รวมทั้งประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดพัทลุง และการรับรู้สู่การบริการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน


นายวิรัตน์  รักษ์พันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง กล่าวว่า ทางคณะกรรมการจังหวัดพัทลุงและผู้บริหาร central festival หาดใหญ่ได้เตรียมการป้องกันดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงโควิด 19 อยู่แล้ว ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวถือว่ายังเป็น new normal ยังต้องปฏิบัติตามอย่างเข้มแข็งตามที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดไว้ จึงขอให้ประชาชนวางใจได้

นายวิรัตน์ รักษ์พันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพัทลุง

ดังนั้นจึงขอเชิญชวนพี่น้องทั้งชาวไทย และชาวต่างประเทศพาครอบครัวมาเที่ยวมาชม มาชิม มาช็อป มาดูของดีเมืองพัทลุง เพราะในช่วงเวลานั้น เราจะยกสินค้าพัทลุงมาไว้ที่แห่งนี้ แต่ก็คงเป็นส่วนหนึ่ง ซึ่งสินค้าที่เป็นทรัพยากรธรรมชาติในจังหวัดพัทลุงยังมีเยอะ แต่ก็จะย่อมาแต่บางส่วนของจังหวัดพัทลุง ซึ่งพื้นที่ของจังหวัดพัทลุงนั้นมีเยอะ มีความเป็นเขา ป่า นา เล ซึ่งจะเป็นจุดขายของจังหวัดพัทลุง เราก็จะย่อเอาบางส่วนออกมา แต่ถ้าอยากดูของจริงก็ต้องไปที่จังหวัดพัทลุง ซึ่งพัทลุงขณะนี้ถือว่าการเดินทางไปมาสะดวกมาก และในเรื่องของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ก็รับรองว่าไม่มีอะไร ยืนยันได้เลย รวมถึงในเรื่องของที่พัก โรงแรม เรื่องความสะอาด และราคาก็ย่อมเยาว์ เพราะพัทลุงเราถือหลัก เศรษฐกิจพอเพียง การท่องเที่ยวพอเพียง วิถีชีวิตพอเพียงจึง อยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้ไปสัมผัส โดยแต่ละแห่งทางผู้ประกอบการจะมีแพคเกจการท่องเที่ยวในแต่ละโซนไม่ว่าจะเป็นโซนทะเล โซนน้ำตกอุทยาน โซนล่องแก่ง โซนเขาโซนป่า เขาก็จะมีแต่ละรูปแบบ ก็จะมีกลุ่มการท่องเที่ยวคอยต้อนรับอยู่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจะคอยประสานกับผู้ประกอบการอยู่ในแต่ละโซนของแหล่งท่องเที่ยว

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts