อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หอดูดาวภูมิภาค สงขลา และนครราชสีมา  คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2566

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หอดูดาวภูมิภาค สงขลา และนครราชสีมา  คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2566
Spread the love

อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร หอดูดาวภูมิภาค สงขลา และนครราชสีมา  คว้ารางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย ประจำปี 2566

สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)​ (สดร.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (อว.) คว้า 3 รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566  “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร” อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม (Thailand Tourism Gold Awards) “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา” ได้รับรางวัลดีเด่น (Thailand Tourism Silver Awards) “หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา” ได้รับเกียรติบัตร ประเภทแหล่งท่องเที่ยว สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ 

                นางสาวจุลลดา ขาวสะอาด ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ กล่าวว่า  ปีนี้มีแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ของ สดร. จำนวน 3 แห่ง คว้ารางวัลในประเภทแหล่งท่องเที่ยว
สาขาแหล่งท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้ ประกอบด้วย อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่  ได้รับรางวัลยอดเยี่ยม Thailand Tourism Gold Awards หอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา ได้รับรางวัลดีเด่น Thailand Tourism Silver Awards และหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา นครราชสีมา ได้รับเกียรติบัตรรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย

               อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร เป็นสำนักงานใหญ่ของ สดร. และเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์ ครบวงจรแห่งแรกที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดในภาคเหนือ ตั้งอยู่บริเวณอำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2563  มีส่วนให้บริการประชาชนได้แก่ 1) นิทรรศการดาราศาสตร์แบบมีปฏิสัมพันธ์ เปิดประสบการณ์ให้ผู้เข้าชมได้เรียนรู้ด้วยตนเอง แบ่งเป็น 3 โซนหลัก ได้แก่ Basic Astronomy, Astronomy Insight และ จัตุรัสวิทยาศาสตร์ อพวช. เชียงใหม่  2) ท้องฟ้าจำลองระบบฟูลโดมดิจิทัล ฉายภาพยนตร์ดาราศาสตร์ และสอนดูดาวด้วยซอฟต์แวร์ฝีมือคนไทย 3) หอดูดาว ติดตั้งกล้องโทรทรรศน์ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 0.7 เมตร และกล้องโทรทรรศน์ขนาดเล็กสำหรับจัดกิจกรรมดาราศาสตร์ตลอดทั้งปี 
นอกจากนี้ ยังมี Planet Walk ระบบสุริยะย่อส่วน เปรียบเทียบขนาด และระยะห่าง จัดทำเป็นเส้นทางให้ผู้มาใช้บริการได้เรียนรู้ตั้งแต่ก้าวแรกที่เข้ามาในพื้นที่ และเปิดพื้นที่สาธารณะให้ประชาชนได้มาออกกำลังกาย ปัจจุบันมีผู้เข้าใช้บริการรวมแล้วมากกว่า 3 แสนคน สดร. มีเป้าหมายให้ “อุทยานดาราศาสตร์สิรินธร”  เป็นแหล่งเรียนรู้ดาราศาสตร์ที่สมบูรณ์แบบที่สุดแห่งหนึ่งของไทย (ข้อมูลงานบริการเพิ่มเติม:https://www.facebook.com/AstroParkChiangMai)

                สำหรับหอดูดาวเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา สงขลา เป็น 1 ใน หอดูดาวภูมิภาคสำหรับประชาชนในกำกับของ สดร. ตั้งอยู่บริเวณเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา  เปิดให้บริการเมื่อปี พ.ศ. 2562 ด้วยตำแหน่งที่ตั้งในภาคใต้ บริเวณละติจูด 7 องศาเหนือ ส่งผลให้หอดูดาวแห่งนี้มีจุดเด่นคือ สามารถศึกษาวัตถุในซีกฟ้าใต้ได้ดีกว่าหอดูดาวในภูมิภาคอื่น และสามารถสังเกตการณ์ดาราศาสตร์ในช่วงฤดูฝนของประเทศไทยได้ เนื่องจากสภาพท้องฟ้าภาคใต้ในเวลานั้นเอื้ออำนวยต่อการสังเกตการณ์ทางดาราศาสตร์มากกว่าภูมิภาคอื่น นอกจากนี้ ยังเป็นศูนย์การเรียนรู้ดาราศาสตร์มุสลิมแห่งแรกของไทย และด้วยทำเลที่ตั้งบนเขารูปช้าง สามารถมองเห็นทะเลสองฝั่ง มีทัศนียภาพที่โดดเด่นสวยงามเป็นแลนด์มาร์คการเรียนรู้ดาราศาสตร์แบบครบวงจรแห่งเดียวของภาคใต้ที่ช่วยเปิดประสบการณ์ด้านดาราศาสตร์ให้กับเยาวชน ประชาชน รวมถึงนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ  (ข้อมูลงานบริการเพิ่มเติม:  https://www.facebook.com/ROPSongkhla)

               รางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย เป็นรางวัลรับรองคุณภาพสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวด้วยมาตรฐานการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน รับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ผลักดันให้ผู้ประกอบการยกระดับสินค้าให้มีคุณภาพ และบริการที่ดี เพื่อยกระดับและพัฒนาการท่องเที่ยวที่ได้มาตรฐาน “การท่องเที่ยวสีขาว” ที่มีทั้งความสะดวก สะอาด ปลอดภัย เป็นธรรม และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างคุณค่าและมูลค่าของสินค้าทางการท่องเที่ยวไทยสู่ระดับสากล

              สำหรับพิธีมอบรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยวไทย (Thailand Tourism Awards) ครั้งที่ 14 ประจำปี 2566 จัดขึ้นในวันที่ 27 กันยายน 2566 เวลา 18:00 น. ณ สามย่านมิตรทาวน์ฮอลล์ ชั้น 5 เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร โดยทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีและพระราชทานรางวัลดังกล่าว

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics