(ทหญ.) จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.)

(ทหญ.) จัดพิธีรับ - ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.)
Spread the love

 
วันที่ 28 กันยายน 2566 (เวลา 08.15 น.) ท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ทหญ.) จัดพิธีรับ – ส่งหน้าที่ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) ตามคำสั่ง ทอท.ที่ 1026/66 ลงวันที่ 26 ก.ค. 66 แต่งตั้งให้ นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) (ระดับ 10)     ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ระดับ 11) และแต่งตั้งให้ นายชูวิทย์ พันธุ์เณร   รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ด้านสนับสนุนธุรกิจ) (รหญ.(สธ.)) (ระดับ 9)   ไปดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) (ระดับ 10)    ตั้งแต่ 1 ต.ค. 66 โดยมีผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้าง ท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ ณ หน้าอาคารสำนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่
**********************
ส่วนกิจการพิเศษและมวลชนสัมพันธ์
ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics