ม.อ. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ พร้อมขับเคลื่อน “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร”

ม.อ. ผนึกกำลังภาคีเครือข่าย สืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ พร้อมขับเคลื่อน “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร”
Spread the love

งานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ: สืบสารทร่วมสมัย
Way of Life, Way of Foods, and Way Forward

         วันพฤหัสบดีที่ 28 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมรพีพรรณ สุวรรณณัฐโชติ ชั้น 1 คณะศิลปศาสตร์  มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา  งานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จัดขึ้นโดยความร่วมมีอระหว่าง 3 มหาวิทยาลัย คือ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักการจัดการนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย    โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการอนุรักษ์สืบทอด ส่งเสริมประเพณีบุญสารทเดือนสิบ และการแสดงพื้นบ้านหนังตะลุง ให้อยู่ในสังคมถิ่นใต้และสังคมไทยอย่างยั่งยืน ตลอดจนยังให้ความสำคัญในการขับเคลื่อน นโยบายของจังหวัดในการก้าวเข้าสู่ “เมืองสร้างสรรค์ด้านอาหาร” ที่ผ่านการผสมผสานจากความเป็นพหวัฒนธรรมของคนในพื้นถิ่นใต้ ทั้งยังเป็นเวทีแห่งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากวิทยากรที่มากประสบการณ์ และทรรศการที่แสงให้เห็นถึงวิถีชีวิตของคนพื้นถิ่นใต้ตลอดจนชุมชนซึ่งเป็นเครือข่ายจาก 3 มหาวิทยาลัยที่ได้เข้ามามอบความรู้ในการทำกิจกรรมต่าง ๆพร้อมทั้งเป็นการเผยแพร่ประเพณีบุญสารทเดือนสิบให้แก่นักศึกษา บุคลากร และผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้ประเพณีดังกล่าว
อย่างถูกต้อง

       ภายในงานมีการแสดงหนังตะลุงเปิดงาน  โดย นายตุลยพล แก้วประถมวัน นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยประยุกต์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ (คณะหนังตุลย์ ศ.อรรถโฆษิต)

นายเอกชัย เลิศวิบูลย์ลักษณ์   รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด  โดยมี  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานดา จันทร์แย้ม   คณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  เป็นผู้กล่าวรายงาน  และอาจารย์เทพรัตน์   จันทพันธ์  รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วย คณะผู้บริหารและบุคลากรจากมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย ภาคีเครือข่าย และนักศึกษา ร่วมพิธีเปิด

ในงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบครั้งนี้ คณะศิลปศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สืบสกุล ศรีสุข  ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายกิจกรรม สวนประวัติศาสตร์ พล.อ.เปรมติณสูลานนท์ และเลขามูลนิธิสงขลาสู่มรดกโลก  อาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ และ ผศ.ดร.นพ.นวมินทร์ ปั่นปฐมรัฐ ผู้ช่วยคณดีฝ่ายการศึกษา คณะแพทย์ศาสตร์ ม.อ. (เจ้าของร้านอาหาร REALM และรองชนะเลิศ MasterChef UK 2018) ร่วมเสวนาหัวข้อ “สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods,and Way Forward” ดำเนินรายการโดย คุณบัญชร วิเชียรศรี ผู้จัดรายการสถานีวิทยุ 88.0 MHz มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

3 มหาวิทยาลัย ร่วมจัดงานสืบสานประเพณีบุญสารทเดือนสิบ

นอกจากนี้ ยังมีนิทรรศการ Workshop สาธิต พร้อมจำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมแข่งขันการขูดมะพร้าว นิทรรศการ หัวข้อ สืบสารทร่วมสมัย Way of Life, Way of Foods, and Way Forward” Workshop สอนการเล่นหนังตะลุง โดย คณะหนังตะลุง “ตุลย์ ศ.อรรถโฆษิต” Workshop สอนการทำหัตถกรรม/ระบายสีและทำพวงกุญแจตัวหนังตะลุง สาธิตการทำอาหารใต้ โดย กลุ่มแม่ครัวคลองอู่ตะเภาตอนล่าง แม่ทอม-คูเต่า สาธิตและจำหน่ายอาหารท้องถิ่นภาคใต้และเอเชีย รวมทั้งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นต่าง ๆ สาธิตและจำหน่ายขนมประจำประเพณีบุญสารทเดือนสิบ จำหน่ายอาหารและผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น โดยกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ และกิจกรรมแห่หมฺรับออนไลน์ ชื่อ “สืบสารทร่วมสมัย มาแห่หมฺรับออนไลน์กันแลถิ” อีกด้วย

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics