มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล

มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล
Spread the love

มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล

มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล คณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษาร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ ส่งแรงอธิษฐานให้เกิดสันติภาพแก่ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล

เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพและสงบนิ่งร่วมจิตอธิษฐาน 1 นาที เนื่องในวันสันติภาพสากล ประจำปี 2566 โดยตัวแทนนักศึกษาจำนวน 4 คน ได้อ่านสารสันติภาพของประธานมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล สารสันติภาพของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี สารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ภาษาอังกฤษ) สารสันติภาพของเลขาธิการองค์การสหประชาชาติ (ภาษาไทย) และร่วมกันยืนสงบนิ่งเป็นเวลา 1 นาที เพื่อส่งแรงอธิษฐานให้เกิดสันติภาพในครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล
มรภ.สงขลา จัดโครงการอ่านสารสันติภาพ เนื่องในวันสันติภาพสากล

ทั้งนี้ องค์การสหประชาชาติกำหนดให้วันที่ 21 กันยายนของทุกปี เป็นวันสันติภาพสากล เพื่อให้ทุกคนทั่วโลกตระหนักถึงการงดใช้ความรุนแรงทั้งต่อมนุษย์ สัตว์ และสิ่งแวดล้อม โดยมูลนิธิสหพันธ์สันติภาพสากล ประเทศไทย ได้จัดกิจกรรมรำลึกและรณรงค์เนื่องในวันสันติภาพสากล มาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 17 ปี วัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์ให้เกิดการตระหนักรู้และการมีส่วนร่วมในการร่วมกันสร้างและส่งเสริมสันติภาพ สนับสนุนส่งเสริมให้เกิดความปรองดอง สมัครสมานสามัคคี และความสงบสุข เริ่มต้นจากระดับบุคคล ครอบครัว ชุมชน หน่วยงาน สถานศึกษา ไปสู่สังคม ประเทศชาติ และโลก รวมทั้งเพื่อสร้างพลังบวกและสร้างสรรค์ที่ให้ความสำคัญกับสันติภาพให้เกิดขึ้นและเติบโตอย่างยั่งยืน และเพื่อรำลึกและส่งแรงจิตอธิษฐานให้เกิดสันติภาพและความปรองดองให้เกิดขึ้นกับตนเอง ครอบครัว สังคม ประเทศชาติ และโลก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics