สวทช.ดันงานวิจัย เสริมแกร่งภาคใต้ เปิดงาน “สวทช.-วิทย์สัญจร” “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” จ.สงขลา

Spread the love

วันพฤหัสบดีที่  21 กุมภาพันธ์  2562   ณ Conference Hall ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ ๖๐ ปี  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(วท.) โดยสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี่แห่งชาติ(สวทช.) จัดงานประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการพร้อมแสดงผลงานวิจัยใช้ได้จริง ในงาน “สวทช.-วิทย์สัญจร”(ภาคใต้) จังหวัดสงขลา ภายใต้แนวคิด “วิจัยเข้มแข็ง เสริมแกร่งภูมิภาค” 

เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยของ สวทช. และเครือข่ายพันธมิตรออกสู่ทุกภาคส่วน ทั้งภาคการเกษตร การศึกษา ผู้ประกอบการ SME และเอกชน เพื่อให้เกิดการนำงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ต่อยอด ทั้งในเชิงพาณิชย์และสาธารณะประโยชน์ โดยมี

นายอำพล พงศ์สุวรรณ  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา   ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ

ผศ.ดร. นิวัติ แก้วประดับ อธิการบดีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์  กล่าวต้อนรับในนามของมหาวิทยาลัยเครือข่ายความร่วมมือ

ดร. ณรงค์ ศิริเลิศวรกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน #สวทช_วิทย์สัญจร” 

พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดในภาคใต้ หัวหน้าส่วนราชการ คณาจารย์  นักเรียน นักวิจัย ผู้แทนจากสภาอุตสาหกรรม หอการค้า ผู้ประกอบการเกษตรและประชาชนกว่า 500 คนเข้าร่วมงาน 

และพร้อมกันนี้ได้ทำพิธีลงนามความร่วมมือการใช้ วทน. ในการส่งเสริมเศรษฐกิจในภูมิภาค พร้อมกับการเสวนา การขับเคลื่อนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตอบโจทย์และส่งเสริมเศรษฐกิจในภาคใต้

ภายในงานมีการจัดแสดงผลงานวิจัย ผลิตภัณฑ์ต่างๆ การให้บริการคำแนะนำ คำปรึกษาจากสวทช. และหน่วยงานด้านการสนับสนุนการวิจัย นอกจากนี้ในช่วงบ่าย ยังมีกิจกรรมบรรยาย และประชุมกลุ่มย่อยในหัวข้อต่างๆ ที่น่าสนใจ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts