อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนุนผู้ประกอบการสู่ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนุนผู้ประกอบการสู่ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน
Spread the love

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนุนผู้ประกอบการสู่ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนุนผู้ประกอบการสู่ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน

          อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์คำรณ พิทักษ์ และบุคลากร รวมถึงผู้ประกอบการในความดูแลและพัฒนาของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เข้าร่วมจัดแสดงผลงานผลิตภัณฑ์นวัตกรรม และเข้ารับรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2023” ภายในงาน Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023 ณ ภิรัช ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุม ไบเทค บางนา

          โดยในครั้งนี้มี ผู้ประกอบการนวัตกรรมคว้ารางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards 2023 ใน 2 ด้าน ได้แก่  

-บริษัท แม่ทมของอร่อย จำกัด ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะม่วงเบา ได้รับรางวัล ประเภท Inventor Awards ด้านสังคม

-บริษัท พาริช สกิน จำกัด ผลิตภัณฑ์ Vincent’s Probiotic Revitalize Serum ได้รับรางวัล ประเภท Inventor Awards ด้านเศรษฐกิจ 

-บริษัท ซีโฟร์ เกรท อินโนเวชั่น จำกัด ผลิตภัณฑ์ C-Shortz คอลาเจนพร้อมดื่ม ได้รับรางวัล ประเภท Creator Awards ด้านเศรษฐกิจ

-บริษัท ไทยนาโนเซลลูโลส จำกัด ผลิตภัณฑ์ แผ่นเส้นใยนาโนเซลลูโลสจากข้าว ได้รับรางวัล ประเภท Creator Awards ด้านเศรษฐกิจ

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนุนผู้ประกอบการสู่ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน

                 โดย งาน “Thailand Synergy เพื่อ SMEs ไทย ประจำปี 2023” จัดภายใต้วัตถุประสงค์หลักคือ เพื่อเฟ้นหาสินค้านวัตกรรมจาก SMEs และบริษัทสตาร์ทอัพไทยที่มีศักยภาพ ในการพัฒนาและต่อยอดให้เป็นนวัตกรรมสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์ความต้องการของผู้บริโภคจนได้รับการยอมรับในระดับประเทศหรือในระดับโลก อีกทั้งเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ SMEs ได้ทดสอบศักยภาพของตนเองในการยกระดับขีดความสามารถด้านนวัตกรรมในระดับประเทศ รวมถึงสะท้อนความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในการรวมพลังขับเคลื่อนและสนับสนุน SMEs ที่มีนวัตกรรม พร้อมงานประกาศผลรางวัลสุดยอดนวัตกรรม “7 Innovation Awards 2023” ต่อเนื่องเป็นปีที่ 10 โดยในปีนี้มีผู้ประกอบการส่งผลงานเข้าประกวดเพื่อชิงรางวัลสุดยอดนวัตกรรม 7 Innovation Awards ประจำปี 2023 รวม 182 ผลงาน และมีผลงานที่ผ่านการตัดสินให้ได้รับรางวัลทั้งสิ้น 33 รางวัล แบ่งเป็น 2 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ ครอบคลุมด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบริการ หรือด้านกระบวนการ จำนวน 19 รางวัล และรางวัลนวัตกรรมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม ทั้งด้านสิ่งแวดล้อม ด้านการศึกษา รวมถึงโครงการเพื่อความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) จำนวน 14 รางวัล  

อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนุนผู้ประกอบการสู่ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนุนผู้ประกอบการสู่ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน
อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนุนผู้ประกอบการสู่ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หนุนผู้ประกอบการสู่ SMEs ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ-สังคมไทยอย่างยั่งยืน

              โดยผู้ชนะการประกวดจะได้รับโอกาสต่อยอดความสำเร็จทางธุรกิจ         ผ่านช่องทางจัดจำหน่ายอันหลากหลายได้แก่ ร้านเซเว่น อีเลฟเว่น  ที่มีสาขากระจายอยู่ทั่วประเทศ    ช่องทาง All Online ,7 Delivery ในแอปพลิเคชั่น 7- Eleven และ ทเวนตี้โฟร์ ช้อปปิ้ง รวมถึงบริษัทในเครือข่ายความร่วมมือ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผู้ประกอบการ SMEs และสตาร์ทอัพไทย สอดคล้องกับ กลยุทธ์ 3 ให้ ได้แก่  1. ให้ช่องทางขาย 2. ให้ความรู้ และ 3. ให้การเชื่อมโยงเครือข่าย ตามแนวทางของเซเว่น อีเลฟเว่นที่มุ่งมั่นให้การสนับสนุนและส่งเสริม SMEs มาอย่างต่อเนื่อง

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics