มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มเขี้ยวเล็บทำธุรกิจออนไลน์ ปั้น นศ. ก้าวสู่ผู้ประกอบการยุค 4.0

Spread the love

มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มเขี้ยวเล็บทำธุรกิจออนไลน์ ปั้น นศ. ก้าวสู่ผู้ประกอบการยุค 4.0

มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มเขี้ยวเล็บทำธุรกิจออนไลน์ ปั้น นศ. ก้าวสู่ผู้ประกอบการยุค 4.0

 

         มรภ.สงขลา จัดอบรมเพิ่มทักษะทำธุรกิจออนไลน์   เทียบเชิญ “บังอาซัน” ถ่ายทอดความรู้ในหัวข้อ “ยอดไลค์พุ่ง ลูกค้าเพียบ”  สร้างแรงบันดาลใจนักศึกษาก้าวสู่ผู้ประกอบการยุค 4.0  กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดโครงการอบรมพัฒนาความรู้และทักษะที่จำเป็นสำหรับนักศึกษา ณ ห้องประชุมชั้น 3 อาคารศูนย์รวมกิจการนักศึกษา มรภ.สงขลา เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2566 วัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับความรู้สำหรับก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในยุค 4.0 โดยได้เชิญวิทยากร นายอนุรักษ์ สรรฤทัย (บังอาซัน) นักธุรกิจผู้ประสบความสำเร็จ มาบรรยายเรื่อง “ยอดไลค์พุ่ง ลูกค้าเพียบ” เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้แก่นักศึกษาในการทำธุรกิจออนไลน์ ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษา มรภ.สงขลา เข้าร่วมโครงการกว่า 500 คน โดยนักศึกษาได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำธุรกิจออนไลน์ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics