มรภ.สงขลา นำผลงานผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง-ผลิตภัณฑ์กลุ่มพริกไทยสุไหงอุเป จัดแสดงนิทรรศการในงาน “World Hapex 2023”

Spread the love

มรภ.สงขลา นำผลงานผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง-ผลิตภัณฑ์กลุ่มพริกไทยสุไหงอุเป จัดแสดงนิทรรศการในงาน “World Hapex 2023”

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา นำผลงานเด่นผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง แพลตฟอร์มโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน และผลิตภัณฑ์จากกลุ่มพริกไทยสุไหงอุเป แพลตฟอร์มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการ“การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ในงาน World Hapex 2023 พร้อมสาธิตทำแผ่นเบอร์เกอร์จากเห็ดแครง

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) นำโดย รศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร ผู้จัดการคลินิกเทคโนโลยี (รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย นางสาวเกศสุพร มากสาขา หัวหน้าสำนักงานสถาบันวิจัยฯ นางสาวรัตนาภรณ์ กาญจนเพ็ญ ผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยี นายรุสมัน ดะแซสาเมาะ หัวหน้างานบริการวิชาการ และ นางสาวสุทธินี ช่วยมณี นักวิทยาศาสตร์ ภายใต้กำกับดูแลของ ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ นำผลงานจากการดำเนินงานคลินิกเทคโนโลยี มรภ.สงขลา ร่วมจัดแสดงในนิทรรศการ “การใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อขับเคลื่อน BCG Model พัฒนาพื้นที่ภาคใต้” ในงาน World Hapex 2023

งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-15 กรกฎาคม 2566 ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา โดยมี นางสาวสุณีย์ เลิศเพียรธรรม หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวง ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธี และ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของคลินิกเทคโนโลยี จัดโดยสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม กองส่งเสริมและประสานเพื่อประโยชน์ทางวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม หน่วยปฏิบัติการเครือข่าย อว. ระดับภาค ภาคใต้

สำหรับผลงานที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.สงขลา นำไปร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ได้แก่

1. ผลงานจากแพลตฟอร์มโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterpise : BCE) ผลิตภัณฑ์จากเห็ดแครง เช่น ข้าวเกรียบเห็ดแครง ผงโรยข้าวรสคั่วกลิ้งเห็ดแครง ฯลฯ

2. ผลงานจากแพลตฟอร์มหมู่บ้านวิทยาศาสตร์ ผลิตภัณฑ์จากกลุ่มพริกไทยสุไหงอุเป เช่น ขนมพริกไทย เมล็ดพริกไทย ฯลฯ

นอกจากนั้น ในวันที่ 15 กรกฎาคม 2566 มีการสาธิตการทำแผ่นเบอร์เกอร์จากเห็ดแครง โดย ผศ.ขนิษฐา พันชูกลาง นักวิจัยจากคณะเทคโนโลยีการเกษตร มรภ.สงขลา ซึ่งเป็นผลงานจากแพลตฟอร์มโครงการเพิ่มศักยภาพธุรกิจชุมชน (Building Community Enterpise : BCE) โดยได้รับความสนใจจากผู้เข้าชมงานร่วมทดลองทำเบอร์เกอร์จากเห็ดแครงเป็นจำนวนมาก

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics