พิธีเปิดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT

พิธีเปิดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT
Spread the love

พิธีเปิดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT พิธีเปิดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT
 
วันที่ (12 ก.ค.66) พิธีเปิดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT ประเทศไทย ครั้งที่ 2 และการประชุมสัมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองสีเขียวตามกรอบการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนในจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคใต้   ณ โรงแรมบุรีศรีภู อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
 
พิธีเปิดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT พิธีเปิดการประชุมสภานายกเทศมนตรีเมืองสีเขียว แผนงาน IMT-GT
 
พล.ต.ท.สาคร ทองมุณี นายกเทศมนตรีนครหาดใหญ่ ร่วมกล่าวในงาน โดยมี นายเจษฏา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธาน พร้อมด้วย ผศ.ดร.นิเวศน์ อรุณเบิกฟ้า ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และพันธกิจสังคม มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ,คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการฯ แขกผู้มีเกียรติ หน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 
 
▶️ ซึ่งการประชุมในวันนี้ เพื่อทบทวนตัวชี้วัด แผนงาน/โครงการตามแนวทางของกรอบการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนภายใต้แผนงาน IMT-GT และเพื่อสร้างความเข้าใจ แลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเมืองสีเขียวให้เป็นไปตามแนวทางของกรอบการพัฒนาเมืองที่ยั่งยืนภายใต้แผนงาน IMT-GT เตรียมระดมและจัดทำข้อมูลสนับสนุนการเตรียมความพร้อมในการประชุมสภาสีเขียว ครั้งที่ 6 ในเดือนสิงหาคม 2566 ณ เมืองอีโปะฮ์ รัฐเประ ประเทศมาเลเซียและเพื่อสนับสนุนความร่วมมือในการขับเคลื่อนการบูรณาการพัฒนาเมืองสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ภายใต้แผนงาน IMT-GT โดยจัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 11 – 14 กรกฎาคม 2566
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics