พิธีเปิดงานสมโภช 181 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ประจำปี 2566 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีน กระตุ้นเศรษฐกิจรับเมือง

Spread the love

พิธีเปิดงานสมโภช 181 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ประจำปี 2566 สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่นของชาวไทยเชื้อสายจีน กระตุ้นเศรษฐกิจรับเมือง
 
 
 
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2566 ที่บริเวณศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม นายเจษฎา จิตรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงานสมโภช 181 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ประจำปี 2566 โดยมีนายไพเจน มากสุวรรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา นายวันชัย ปริญญาศิริ นายกเทศมนตรีนครสงขลา นายไพโรจน์ สุวรรณจินดา นายกสมาคมฮกเกี้ยนสงขลา หัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนชาวไทยเชื้อสายจีน และนักท่องเที่ยวเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก โดยผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้เซ่นไหว้เจ้าพ่อหลักเมืองและผูกผ้าเสาหลักเมือง จากนั้นได้มีการยกเสาเทวดาหรือเสาโกเต้ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์ของการเริ่มต้นของงาน โดยในงานมีการประดับตกแต่งโคมไฟจีนตลอดถนนนางงาม เพื่อสร้างสีสันและความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวที่มาเยือน
 
 
จังหวัดสงขลา ร่วมกับ เทศบาลนครสงขลา องค์การบริหารส่วนจังหวัดสงขลา สมาคมฮกเกี้ยนสงขลา และภาคีเครือข่าย ร่วมจัดงานสมโภชเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลาขึ้นทุกปี เพื่อร่วมสืบสานวัฒนธรรม ประเพณีที่สำคัญของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คงอยู่สืบไป และเป็นการจัดกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมสมโภชศาลเจ้าพ่อหลักเมือง ซึ่งเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความเชื่อมโยงมาตั้งแต่อดีตกาลของชาวจังหวัดสงขลา และเพื่อเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสที่ศาลหลักเมืองสงขลาอยู่คู่บ้านคู่เมืองสงขลามายาวนานถึง 181 ปี ตลอดจนเพื่อร่วมสืบทอดพิธีกรรมขนบธรรมเนียมประเพณีของชาวไทยเชื้อสายจีนให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ และร่วมกันสืบทอดประเพณีของชาวสงขลา กระตุ้นให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์เมืองสงขลาตามแนวทางการนำสงขลาสู่เมืองมรดกโลก
 
 
นอกจากนี้ยังเป็นการช่วยสร้างบรรยากาศเมืองสงขลาให้เป็นเมืองท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ส่งเสริมให้ชาวสงขลามีการฟื้นฟูบ้านเรือนโบราณ เผยแพร่อาหารดั้งเดิม การแสดงศิลปะ ดนตรี ประเพณี ภาพถ่ายและของที่ระลึกที่เป็นเอกลักษณ์ของสงขลา ช่วยส่งเสริมการค้าในย่านเมืองเก่า กระตุ้นจิตสำนึกรักบ้านเกิดแก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปที่มาเยี่ยมชมงาน ได้รับความรู้เรื่องเมืองเก่าสงขลา สร้างความตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญทางประวัติศาสตร์
 
 
สำหรับงานสมโภช 181 ปี เจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ประจำปี 2566 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 15 กรกฎาคม 2566 ณ ศาลเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา ถนนนางงาม ภายในงานมีพิธีกราบไหว้เนื่องในวันคล้ายวันประสูติเจ้าพ่อหลักเมืองสงขลา พิธีเวียนเทียนสะเดาะเคราะห์ พิธีลงเสาโกเต็ง ประมูลตะเกียงและธงประดับเสาโกเต็ง ประมูลผลไม้มงคล พิธีลอยประทีป ณ ศาลเจ้าพ่อกวนอู (ส่ำเล้งเตียน) และ กิจกรรมอิ่มท้องอิ่มบุญ 9 ห้อง 9 บาท ปีที่ 9 บริเวณถนนหนองจิก การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ตลอดถนนนางงาม และการแสดงงิ้วทุกค่ำคืน
📌โดยในวันที่ 9 กรกฎาคม 2566 จะมีพิธีอิ่วเก้ง แห่พระรอบเมือง 19 เกี้ยว ตั้งแต่เวลา 08.00 – 12.00 น.
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics