เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวถึงกลุ่มอ้างตัวเป็น ขบวนนักศึกษาแห่งชาติชูประเด็น “ประชามติแยกดินแดน – แยกตัวเป็นเอกราช” ที่ มอ.ปัตตานี

เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวถึงกลุ่มอ้างตัวเป็น ขบวนนักศึกษาแห่งชาติชูประเด็น “ประชามติแยกดินแดน - แยกตัวเป็นเอกราช” ที่ มอ.ปัตตานี
Spread the love

เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวถึงกรณี กลุ่มอ้างตัวเป็น ขบวนนักศึกษาแห่งชาติชูประเด็น “ประชามติแยกดินแดน – แยกตัวเป็นเอกราช” ที่ มอ.ปัตตานี

เมื่อวันที่ 7 มิย.ที่ผ่านมาว่า ตนเองยืนยันจะส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินชีวิตตามอัตลักษณ์และความเชื่อของหลักศาสนาอย่างเท่าเทียมแต่ไม่สนับสนุนให้มีการแบ่งแยกดินแดน

เลขาธิการ ศอ.บต.กล่าวถึงกลุ่มอ้างตัวเป็น ขบวนนักศึกษาแห่งชาติชูประเด็น “ประชามติแยกดินแดน - แยกตัวเป็นเอกราช” ที่ มอ.ปัตตานี

                ในงานแถลงข่าว“100 ปี หลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 น้อมนำ สืบสาน สู่การปฏิบัติ” ที่อาคารศูนย์ราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ศอ.บต.จัดขึ้นวันนี้(20 มิย.66)เพื่อเทิดพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของบูรพกษัตริย์ไทยทุกพระองค์ตลอดจนเพื่อสื่อสารให้ข้าราชการ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ รับทราบน้อมนำสู่การปฏิบัติ และตระหนักความสำคัญของหลักรัฐประศาสโนบาย ล้นเกล้ารัชกาลที่ 6 และสร้างการรับรู้แก่ประชาชนเพื่อให้ทราบความห่วงใยของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่มีต่อประชาชนจังหวัดชายแดนภาคใต้ นั้น ผู้สื่อข่าวได้สอบถามถึงกรณีที่ทีกลุ่มที่อ้างตัวเป็น ขบวนนักศึกษาแห่งชาติ ประกาศกลางงานเปิดตัวที่ ม.อ.ปัตตานี ชูประเด็น “ประชามติแยกดินแดน – แยกตัวเป็นเอกราช” อ้างสันติภาพที่แท้จริงต้องมีประชาชนเป็นเจ้าของ ในงานขบวนนักศึกษาแห่งชาติ หรือ Pelajar Kebangsaan Patani ได้จัดกิจกรรมเปิดตัวองค์กร พร้อมปาฐากถาพิเศษ เรื่อง“สิทธิในการกำหนดอนาคตตนเอง
(Self Determination) กับสันติภาพปาตานี” เมื่อวันที่ 7 มิถุนายนที่ผ่านมา ที่ห้องประชุมศรีวังสา ตึกรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี (ม.อ.ปัตตานี) โดยภายในงาน มีการทำแบบสำรวจความคิดเห็นด้วยกระดาษ มีช่องให้กากบาท ทั้งเห็นด้วย และไม่เห็นด้วย ข้อความว่า “คุณเห็นด้วยกับ สิทธิในการกำหนดชะตากรรมตนเองหรือไม่ ที่จะให้ประชาชนปาตานีสามารถออกเสียงประชามติแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างถูกกฎหมาย” นั้น

                พลเรือตรีสมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้กล่าวถึงกรณีนี้ว่า “ในส่วนตัวนั้นยืนยันจะส่งเสริม สนับสนุนการดำรงชีวิตตามอัตลักษณ์และความเชื่อของประชาชนในทุกศาสนาของพื้นที่อย่างเท่าเทียม พื้นที่แห่งนี้เป็นพื้นที่สังคมพหุวัฒนธรรม ศอ.บต.เองก็ได้จัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมของทุกศาสนา ทั้งด้านวัฒนธรรม ประเพณี ความเชื่อและการศึกษาในสายศาสนา ที่สำคัญก็พร้อมที่จะให้ทุกคน ทุกช่วงวัย เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ร่วมคิดร่วมทำ ร่วมหาทางออกเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ และอยู่ในกรอบของกฎหมาย ซึ่งในเหตุการณ์เมื่อวันที่ 7 มิย. ที่ผ่านมาผมมีความรู้สึกเหมือนคนไทยทั้งประเทศ คือมีความไม่สบายใจและกังวลใจ และไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อความคิดและการกระทำที่เกี่ยวข้องกับการแบ่งแยกดินแดน และสนับสนุน กอ.รมน.ภาค4 สน.ในการดำเนินการตามกฎหมายในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างหลักประกันในความมั่นคงให้กับพื้นที่ จชต.และเชื่อมั่นว่า กอ.รมน.ภาค 4 สน.มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่จะสามารถดำเนินการได้อย่างรอบคอบ รัดกุม ให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย” เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวทิ้งท้าย

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics