เทศบาลเมืองควนลัง  “ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรเฉลิมพระเกียรติฯและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ”

เทศบาลเมืองควนลัง  "ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรเฉลิมพระเกียรติฯและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ"
Spread the love

เทศบาลเมืองควนลัง  “ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรเฉลิมพระเกียรติฯและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ”
 
วันนี้ (9 มิ.ย.66) เวลา 07.50 น. ดาบตำรวจกอบชัย  มีสุขศรี  รองนายกเทศมนตรีเมืองควนลัง นำคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ พนักงานเทศบาลทุกสำนัก/กอง และประชาชน จิตอาสา ร่วมกันปลูกต้นเหลืองปรีดียาธร จำนวน 200 ต้น ณ บริเวณถนนแก้วกาญจน์ ชุมชนนพคล้าย เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566
 
เทศบาลเมืองควนลัง  "ร่วมปลูกต้นเหลืองปรีดียาธรเฉลิมพระเกียรติฯและวันต้นไม้ประจำปีของชาติ"
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics