สสม.และสสส. เปิดเวทีถอดบทเรียนโครงการ “เครือข่ายกองทุนซะกาตระดับภูมิภาค”

Spread the love

สสม. จับมือ 4 องค์กรพันธมิตร เดินหน้าขับเคลื่อนกองทุนซะกาตลูกข่ายภาคใต้กว่า 36กองทุน หวังให้เกิดการจัดการซะกาตภาพรวมในระดับประเทศ

                  วันพฤหัสบดีที่ 25 พฤษภาคม 2566 ศาสตราจารย์ ดร.อิศรา  ศานติศาสน์ ประธานมูลนิธิสร้างสุขมุสลิมไทย สสม. เป็นประธานกล่าวเปิดเวทีถอดบทเรียนโครงการ “เครือข่ายกองทุนซะกาตระดับภูมิภาค” ณ โรงแรมเซาท์เทิร์นแอร์พอร์ต อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา สนับสนุนโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ สสส. โดยมี รศ.ดร.อิสมาแอ อาลี รองประธานมูลนิธิฯ นายแวยูโซ๊ะ  แวหะยี ที่ปรึกษา สสม. นายอิสมาแอล  หมัดอะด้ำ ประธานมูลนิธิคนช่วยฅน  นายอับดุลฮาหลีม ลาเต๊ะ กรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา ร่วมเป็นเกียรติ

                  เวทีนี้ เป็นการร่วมถอดบทเรียนจากโครงการที่ดำเนินงานมาครบ 1 ปี ซึ่งประกอบไปด้วยองค์กรพันธมิตร 4 แห่ง ได้แก่

1) สมาคมกำนันผู้ใหญ่บ้าน จ.ปัตตานี โดยนายบาฮารุดดีน ยูโซะ  นายกสมาคมฯ

2) สมาพันธ์ผู้บริหารมัสยิด 4 อำเภอ จ.สงขลา (จะนะ นาทวี เทพา และสะบ้าย้อย) โดยนายอับดุลหาลีม ล่าเต๊ะ

3) ชมรมมุสลิมสัมพันธ์ตรัง โดยนายนุมาน สะอะ ประธานชมรมฯ

4) คณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดระนอง โดยนายหมาดสะ หมานหนำ ประธาน

                  กรรมการฯ ซึ่งองค์กรพันธมิตรเหล่านี้ จะเป็นเจ้าภาพในการประสานงาน รวบรวมและผลักดันให้เกิดกองทุนลูกข่ายในพื้นที่รับผิดชอบ โดยมีต้นแบบกองทุนซะกาต สสม. 5 แห่ง ที่ประสบความสำเร็จมาแล้วเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแก่กองทุนลูกข่าย คือ

1) กองทุนซะกาตมัสยิดดาหรน อาหมัน จ.สงขลา

2) กองทุนซะกาตมัสยิดบ้านโฮ๊ะ จ.สงขลา

3) กองทุนซะกาตมัสยิดบ้านกลาง จ.นครศรีธรรมราช

4) กองทุนซะกาตมัสยิดบางอ้อ จ.กรุงเทพฯ

5) กองทุนซะกาตบัยตุ้ลมาล จ.เชียงใหม่

 

                   ในวันนี้ กองทุนซะกาตลูกข่าย 36 แห่ง จากพื้นที่จังหวัดสงขลา ปัตตานี ตรัง และสุราษฎร์ธานีร่วมกับ สสม. องค์กรพันธมิตร และต้นแบบกองทุนซะกาต สสม. รวมกว่า 80 คน ตั้งใจมาเล่าประสบการณ์ ร่วมกันสกัดความสำเร็จของโครงการ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามจังหวัด และช่วยกันเสนอแนะแนวทางการจัดการกองทุนซะกาตที่เป็นรูปธรรม ทำได้จริง พร้อมขยายผลสู่ภูมิภาคอื่น
และยกระดับสู่การจัดการซะกาตในภาพรวมระดับประเทศที่มีหน่วยงานรัฐเข้ามาดูแล มีความโปร่งใส สมาร์ท และมีส่วนช่วยขจัดปัญหาความยากจนในสังคมได้จริงตามเจตนารมณ์ของ
หลักการซะกาต

                   ช่วงเช้า มีการนำเสนอภาพรวมโครงการฯ โดย นายดาวุด ทับอุไร รองผู้จัดการโครงการฯต่อด้วยกิจกรรมถอดบทเรียนของแต่ละภูมิภาค ที่เป็นการถ่ายทอดประสบการณ์ทำงาน ความรู้
การจัดการซะกาตในพื้นที่จริง พร้อมปัญหา – อุปสรรค์ และแนวทางแก้ไข จากตัวแทนของแต่ละกองทุนฯ

                   ช่วงบ่าย เป็นกิจกรรมมอบป้ายกองทุนซะกาตให้เครือข่าย และประกาศเจตนารมณ์การจัดตั้ง “เครือข่ายกองทุนซะกาต สสม. ระดับภูมิภาค” นำโดย ศ.ดร.อิศรา ศานติศาสน์ประธาน
มูลนิธิฯ

                   นางสาวอลีนา หีมเห็ม ผู้รับผิดชอบโครงการฯ กล่าวว่า “โครงการนี้ เป็นการทำงานจากฐานรากเพื่อสื่อสารไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับประเทศ ไม่ว่าจะเป็นองค์กรศาสนาหรือ
ภาครัฐ เราเริ่มต้นที่มัสยิดเองก่อน แล้วขยายไประดับภูมิภาค การทำงานร่วมกับองค์กรพันธมิตรเป็นสิ่งที่การันตีได้ว่าอย่างน้อย 36 กองทุนที่เกิดขึ้นจะมีคนสานต่อ ไม่ถูกทิ้งร้าง แม้จะไม่มี สสม.
และพัฒนาไปถึงขั้นที่สามารถให้ประโยชน์กับผู้รับซะกาตทั้ง 8 ประเภทได้จริง ขอขอบคุณ 4 องค์กรพันธมิตร และต้นแบบกองทุนซะกาต สสม. ทั้ง 5 แห่งเป็นอย่างสูง ที่ร่วมกันทำงานใน
ระยะเวลาเกือบ 1 ปีที่ผ่านมาด้วยความหวังดีที่อยากจะยกระดับคุณภาพชีวิตมุสลิม หลังจากกิจกรรมในวันนี้ ทาง สสม. จะรวบรวมบทเรียนและข้อคิดเห็นต่าง เพื่อสกัดเป็นนโยบายเสนอ
ให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในระดับสูงขึ้นต่อไป”

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics