มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยเขียนแบบเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยเขียนแบบเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
Spread the love

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยเขียนแบบเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยเขียนแบบเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

มรภ.สงขลา จัดอบรมติวเข้มนักวิจัยสายมนุษยศาสตร์ฯ และสายวิทยาศาสตร์ฯ เขียนแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ เทียบเชิญวิทยากรถ่ายทอดเคล็ดลับหลักการเขียนให้โดนใจกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยเขียนแบบเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มรภ.สงขลา ติวเข้มนักวิจัยเขียนแบบเสนอโครงการฯ เพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การเขียนแบบเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา” ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 4 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์ ได้รับเกียรติจาก ดร.นราวดี บัวขวัญ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มรภ.สงขลา เป็นประธานเปิดการอบรม โดยมี รศ.ดร.คมวิทย์ ศิริธร ผศ.ดร.สุรีย์พร กังสนันท์ ผศ.ดร.ภวิกา มหาสวัสดิ์ และ ผศ.ไหมไทย ไชยพันธุ์ ทำหน้าที่วิทยากรถ่ายทอดความรู้ ซึ่งการอบรมในครั้งนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจ และหลักการในการเขียนแบบฟอร์มสำหรับขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ แก่นักวิจัยสายมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์และสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจาก มรภ.สงขลา

ทั้งนี้ นักวิจัยที่เข้าร่วมอบรมได้รับความรู้เกี่ยวกับหลักการเขียนที่ถูกต้อง ตั้งแต่หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์การวิจัย เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องศึกษาวิจัย/ทดลองกับมนุษย์ ประโยชน์ของโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อผู้เข้าร่วมการวิจัยและต่อผู้อื่น วิธีการดำเนินการวิจัย  ฯลฯ นอกจากนั้น ผู้เข้าอบรมยังได้รับเคล็ดลับต่าง ๆ ในการพิจารณาโครงร่างแบบฟอร์มของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิว่าจุดไหนที่กรรมการให้ความสำคัญ และจุดไหนที่กรรมการไม่อยากเห็นในโครงร่าง ถือเป็นการเรียนรู้ด้วยวิธีลัดจากผู้ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยตรงก็ว่าได้

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics