มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ

มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ
Spread the love

มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2
รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ
ในการแข่งขันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้

มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2
รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ

มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้ ในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ

มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2
รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ

เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2566 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นผู้แทนพระองค์ มอบถ้วยรางวัลพระราชทานในการแข่งขันการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วประเทศ และมหาวิทยาลัยสวนดุสิต ณ ศาลาสหทัยสมาคม ในพระบรมมหาราชวัง

มรภ.สงขลา เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2
รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย/การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ

         ในการนี้ รศ.ดร.ทัศนา ศิริโชติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (มรภ.สงขลา) พร้อมด้วย อาจารย์จิรภา คงเขียว รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา ผู้ติดตาม เข้ารับถ้วยรางวัลพระราชทาน รางวัลที่ 2 รางวัลความถูกต้องเรียบร้อย / การอ่านจังหวะสม่ำเสมอ   กลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคใต้   ซึ่งได้จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรขึ้น  ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2565 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics