พิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์

พิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
Spread the love

พิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ พิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์
วันที่ 21 พฤษภาคม 2566 (เวลา 06.00น.) นายวาหะมะสกรี วาแม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีอำนวยพรและส่งชาวไทยมุสลิมเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ในเทศกาลฮัจย์ ประจำปี พ.ศ. 2566 (ฮ.ศ. 1444) ณ ราชอาณาจักรซาอุดิอาระเบีย ในเที่ยวบินปฐมฤกษ์โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 8800 เส้นทางหาดใหญ่ (HDY) – มาดีนะห์ (MED) จำนวนผู้โดยสาร 290 คน โดยมีผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง ปลัดจังหวัดสงขลา หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดสงขลา ประธานกรรมการอิสลามประจำจังหวัดสงขลา คณะอนุกรรมการประจำศูนย์อำนวยความสะดวกผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ จังหวัดสงขลา หน่วยงานราชการ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีฯ ณ อาคารอเนกประสงค์ ท่าอากาศยานหาดใหญ่
 
ในการนี้ นางฉฎาณิศา ชำนาญเวช รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ (สายงานท่าอากาศยานภูมิภาค) (รญภ.), นาวาอากาศโท รณกร เฉลิมแสนยากร ผู้อำนวยการท่าอากาศยานหาดใหญ่ (ผหญ.) พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงานท่าอากาศยานหาดใหญ่ เข้าร่วมพิธีฯ และอำนวยความสะดวกแก่ผู้เดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์และผู้มาแสดงความยินดีแก่ผู้เดินทางฯ การจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนและความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการจัดบุคลากรและสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ รวมถึงน้ำดื่มไว้คอยบริการ และเพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ได้จัดให้มีเจลแอลกอฮอล์ไว้บริการในจุดต่าง ๆ และมีการประกาศให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อให้ผู้เดินทางได้รับความสะดวกและปลอดภัยตลอดการเดินทาง
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics