เปิดแล้วการแข่งขันกรีฑานักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ปี2561

Spread the love

วันศุกร์ที่ 17 สิงหาคม  2561  ณ สนามกีฬาจิระนคร  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา  พล.ต.ท.สาคร  ทองมุณี   ผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว  ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกรีฑทนักเรียน นักศึกษาโรงเรียนเอกชนจังหวัดสงขลา ครั้งที่ 9 ประจำปี 2561 โดยมี นายวิรัช  จันทร์เกิด  ประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ กล่าวรายงาน  สำหรับโรงเรียนเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน 24 โรงเรียน มีการแข่งขัน 165 รายการ และกำหนดจัดการแข่งขันระหว่างวั้นที่ 17 – 18 สิงหาคม  2561  ซึ่งมีหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนได้แก่ 

1.สนามกีฬาจิระนคร

2.สถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่

3.เทศบาลนครหาดใหญ่

4.ผู้อำนวยการโรงเรียนเทศบาล 1 เอ็งเสียงสามัคคี

5.ลานคนเมืองคลองแห เทศบาลคลองแห

6.สหกรณออมทรัพย์นครหาดใหญ่

สำหรับการแข่งขันกรีฑา ครั้งนี้เพื่อพัฒนานักกีฬาและเยาวชนในจังหวัดสงขลา ให้เป็นผู้มีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย มีพลานามัยที่สมบูรณ์ ห่างไกลจากส่ิ่งเสพติด และอบายมุขทั้งปวง 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics