ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ ดึง ปชช. เรียนรู้หลักกฎหมาย “พาเพื่อนกลับบ้านสร้างสันติสุขคืนสู่ชายแดนใต้”

ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ ดึง ปชช. เรียนรู้หลักกฎหมาย “พาเพื่อนกลับบ้านสร้างสันติสุขคืนสู่ชายแดนใต้"
Spread the love

ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ ดึง ปชช. เรียนรู้หลักกฎหมาย “พาเพื่อนกลับบ้านสร้างสันติสุขคืนสู่ชายแดนใต้”

ด้านเลขาฯ ศอ.บต. ยัน!! ทุกคนต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ 

ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ ดึง ปชช. เรียนรู้หลักกฎหมาย “พาเพื่อนกลับบ้านสร้างสันติสุขคืนสู่ชายแดนใต้"

                  วันนี้ (21 พฤษภาคม 2566) ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จัด “โครงการช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายพาเพื่อนกลับบ้านเพื่อสร้างสันติสุขคืนสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้” โดยมี พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.เป็นประธานเปิด ณ ห้องประชุมน้ำพราว โรงแรมซีเอส อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี พร้อมด้วย นายจํานงค์ ศรีจันทร์ ประธานศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์จังหวัดปัตตานี นายโอฬาร กุลวิจิตร ประธานศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้แทนสภาทนายความ ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชาชนกว่า 200 คน เข้าร่วม

                  พลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า การให้ความรู้ครั้งนี้นับเป็นเรื่องที่ดีที่ประชาชนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้เรียนรู้ทำความเข้าใจในเรื่องกฎหมายมากยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นช่องทางในการเข้าถึงกระบวนการทางกฎหมายตลอดจนสิทธิเสรีภาพ ซึ่งทุกภาคส่วนมีความพยายามโดยเฉพาะเรื่องคดีความมั่นคงที่เกิดปัญหาความไม่เข้าใจในกระบวนการยุติธรรม แต่วันนี้ศอ.บต. พร้อมที่จะทำให้ทุกอย่างที่เป็นปมปัญหาสะสมกันมาอย่างยาวนานคลี่คลายลงตามเป้าหมายคือ “พี่น้องประชนทุกคนจะต้องได้รับความคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพตามกฎหมายรัฐธรรมนูญ”

ศูนย์นิติธรรมสมานฉันท์ ดึง ปชช. เรียนรู้หลักกฎหมาย “พาเพื่อนกลับบ้านสร้างสันติสุขคืนสู่ชายแดนใต้"

                   สำหรับโครงการอบรมให้ความรู้ช่วยเหลือประชาชนทางกฎหมายพาเพื่อนกลับบ้านเพื่อสร้างสันติสุขคืนสู่พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผู้เข้าอบรมจะได้รับฟังการให้ความรู้ในหัวข้อต่าง ๆ เช่น สิทธิผู้เสียหายและจำเลยในคดีอาญาและกฎหมายความมั่นคง รวมถึงกฎหมายอิสลาม (ครอบครัวและมรดก) และกฎหมายแพ่งและพาณิชย์รวมถึงกฎหมายอาญาจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มาร่วมถ่ายทอดประสบการณ์และแลกเปลี่ยนแสดงความคิดเห็น ทั้งนี้เพื่อให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ประชาชนผู้ที่ถูกกล่าวหากระทำผิดอาญาทุกขั้นตอนของกระบวนการยุติธรรมและสมัครใจเชื่อมั่นกลับเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมต่อไป

 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics