ศอ.บต. ร่วมสนองเจตนารมณ์ “ป๋าเปรม” นำเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” ทำกิจกรรม “สานใจ ปัตตานี รักนี้ที่ท่าด่าน”

ศอ.บต. ร่วมสนองเจตนารมณ์ “ป๋าเปรม” นำเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” ทำกิจกรรม “สานใจ ปัตตานี รักนี้ที่ท่าด่าน”
Spread the love

ศอ.บต. ร่วมสนองเจตนารมณ์ “ป๋าเปรม” นำเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” ทำกิจกรรม “สานใจ ปัตตานี รักนี้ที่ท่าด่าน”

ศอ.บต. ร่วมสนองเจตนารมณ์ “ป๋าเปรม” นำเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” ทำกิจกรรม “สานใจ ปัตตานี รักนี้ที่ท่าด่าน”

วันนี้ (20 พฤษภาคม 2566) นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ พร้อมด้วยพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) พบปะเยาวชน “สานในไทย สู่ใจใต้” ที่เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา เกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณ แผ่นดิน “สานใจ ปัตตานี รักนี้ที่ท่าด่าน” ภายใต้การขยายผลและการสนับสนุนโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้” ในพื้นที่ โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วม ณ โรงเรียนบ้านท่าด่าน หมู่ที่ 3 บ้านท่าด่าน ตำบลตะโละกาโปร์ อำเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี

ศอ.บต. ร่วมสนองเจตนารมณ์ “ป๋าเปรม” นำเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” ทำกิจกรรม “สานใจ ปัตตานี รักนี้ที่ท่าด่าน” ศอ.บต. ร่วมสนองเจตนารมณ์ “ป๋าเปรม” นำเยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” ทำกิจกรรม “สานใจ ปัตตานี รักนี้ที่ท่าด่าน”

นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ “สานใจไทย สู่ใจใต้ กล่าวว่า ดีใจที่วันนี้ได้พบปะลูกๆ หลานๆ เยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ ที่ผ่านมาสานใจไทย สู่ใจใต้ ได้มีการฝึกอบรมเพื่อนสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตให้สามารถช่วยเหลือตนเองได้ ภายใต้การดูแลของครอบครัวอุปถัมภ์ทั้งการเรียนรู้การใช้ชีวิตในต่างพื้นที่เพื่อให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ อีกทั้งเป็นการฝึกประสบการณ์ในการเป็นเครือข่ายแกนนำในการช่วยเหลือพี่น้องประชานสร้างความเข้าใจตามนโยบายของระหว่างภาครัฐกับประชาชน เพื่อร่วมกันนำพาสันติสุขกลับมาพื้นที่โดยเร็ว

ด้านพลเรือตรี สมเกียรติ ผลประยูร เลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวว่า ศอ.บต. ได้หนุนเสริมโครงการ  “สานใจไทย สู่ใจใต้”  เพื่อผลักดันให้น้อง ๆ เยาวชนทุกคนได้ทำหน้าที่ตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน ทุกมิติตามเจตนารมณ์ของพลเอก เปรม ติณสูลานนท์ ที่เป็นผู้ริเริ่มโครงการมาตั้งแต่ต้น เชื่อมการมีส่วนร่วม กับทุกภาคส่วนในการแก้ไขปัญหาความไม่เข้าใจกัน ลดความเหลื่อมล้ำระหว่างพี่น้องประชาชนทุกศาสนิก จนทำให้เกิดความรักและความสามัคคีซึ่งกันและกัน ศอ.บต. พร้อมหนุนเสริมและร่วมเป็นพลังให้กับน้อง ๆ เยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ เพื่อทำหน้าที่พัฒนาพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้อย่างสมบูรณ์

สำหรับกิจกรรมจิตอาสาเกิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดินเป็น เป็นกิจกรรมที่ศอ.บต. ร่วมกับสมาคมเยาวชนสานใจไทย สู่ใจใต้ ดำเนินการอย่างต่อเนื่องทุกปีเพื่อให้เยาวชนได้บทบาทในการเข้ามาพัฒนาบ้านเกิดสนองปณิธานของ ฯพณฯ พลเอก เปรม ติณสูลานนท์ อดีตประธานองคมนตรีผู้ดำริโครงการสานใจไทย สู่ใจใต้ที่ว่า เปิดมาต้องตอบแทนบุญคุณแผ่นดิน อีกทั้งยังต่อยอด แนวคิดของ ฯ พณฯ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการอำนวยการโครงการ คือปัญหาที่อยากแก้ ความดีที่อยากทำ ภายใต้สถานการณ์ที่เกิดในพื้นที่ ณ ปัจจุบัน

ทั้งนี้กิจกรรมดังกล่าวน้อง ๆ เยาวชน “สานใจไทย สู่ใจใต้” จะได้เรียนรู้การขายออนไลน์ในยุคปัจจุบัน จากวิทยากรที่มีความเชี่ยวชาญร่วมถึงรับฟังการบรรยายหัวข้อ การเกษตรยุคใหม่กับความต้องการของตลาดพร้อมเรียนรู้การสาธิตการปลูกผักและกิจกรรมอาสา เพื่อสอดรับกับบริบทของพื้นที่

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics