AIP และ Chevron   พร้อมเครือภาคี ได้จัดงานโครงการ Chevron Street Wise UN  Global Road Safety Week 

AIP และ Chevron   พร้อมเครือภาคี ได้จัดงานโครงการ Chevron Street Wise UN  Global Road Safety Week 
Spread the love

สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
 
 
วันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566     ณ โรงเรียนนวมินทราชูทิศ  ทักษิณ อ.เมืองสงขลา  จ.สงขลา   เจ้าหน้าที่ AIP และ Chevron   พร้อมเครือภาคี ได้จัดงานโครงการ Chevron Street Wise UN  Global Road Safety Week  หรือสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566 ที่จังหวัดสงขลา ประเทศไทย   โดยมีนายมาหะมะพีสกรี วาแม  รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิด  พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐและเอกชนเข้าร่วมอย่างคับคั่ง
 
สัปดาห์แห่งความปลอดภัยทางถนนแห่งสหประชาชาติปี 2023 (UNGRSW) เป็นส่วนหนึ่งของการเคลื่อนไหวทั่วโลกที่ระดมผู้คนทั่วโลก เพื่อสนับสนุนการเดินทางที่ปลอดภัย แคมเปญระดับโลกฉบับที่ 7 นี้ ภายใต้แนวคิด #RethinkMobility มุ่งเน้นไปที่การขนส่งที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นในการเปลี่ยนไปใช้การขี่จักรยาน การเดิน และการใช้บริการขนส่งสาธารณะ
นักเรียนระดับมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล ประเทศไทย กำลังเข้าร่วมประชาคมระหว่างประเทศ ไม่เพียงแต่เรียกร้อง #StreetsForLife เท่านั้น แต่ยัง กระตุ้น ให้ ผู้มีอำนาจตัดสินใจ #คิดใหม่ ขับเคลื่อนด้วย UNGRSW ครั้งที่ 7 นี้ และที่สำคัญที่สุดคือสำหรับเยาวชนที่จะเรียกร้องให้ผู้กำหนดนโยบายในระดับท้องถิ่นและระดับชาติทั่วโลกดำเนินการเพื่อความปลอดภัยและยั่งยืนสำหรับทุกคน เพื่อให้มั่นใจว่าพวกเขามีอนาคตที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 
สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกแห่งสหประชาชาติ ครั้งที่ 7 ประจำปี 2566
 
รณรงค์สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกครั้งที่ 7 ของสหประชาชาติ ประจำปี 2566
ทุก ๆ วัน นักเรียน โรงเรียนนวมินทราชูทิศ ทักษิณ ต้องเผชิญกับอันตรายจากถนนสายหลัก 2 สายที่ต้องสัญจรไปมากว่าจะถึงโรงเรียน ข้อสังเกตของโรงเรียนแสดงให้เห็นว่านักเรียนน้อยกว่า 50% สวมหมวกนิรภัยและด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจ นักเรียนจำนวนมากซ้อนสามคนบนรถจักรยานยนต์คันเดียว เพื่อสร้างความตระหนักและสร้างศักยภาพด้านความปลอดภัยทางถนน ทางโรงเรียนได้จัดงาน สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนขึ้น โดยมีการเฉลิมฉลองวันความปลอดภัยทางถนนในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2566
 
 
“ทุกโรงเรียนควรเป็นสถานที่ที่ปลอดภัย ซึ่งนักเรียนจะได้รับการดูแล และการรณรงค์เรื่องการเดินทางที่ปลอดภัยในปีนี้ แสดงให้เห็นว่า หน่วยงานต่าง ๆ จริงจังกับเรื่องนี้มากเพียงใดเพื่อปรับปรุงความปลอดภัยของนักเรียน เพราะทุกชีวิตมีค่า การรักษากฎหมายในการขับขี่ จึงเป็นการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมของทุกคน เราทุกคนต้องดำเนินการในเรื่องนี้” นายกิตติ์ภูมิ คงศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนกล่าว
 
AIP และ Chevron   พร้อมเครือภาคี ได้จัดงานโครงการ Chevron Street Wise UN  Global Road Safety Week 
โดยมีนักเรียนอาสาสมัครจำนวน 100 คน เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อเป็นผู้นำกิจกรรมด้านความปลอดภัยทางถนน นักเรียนจากสภานักเรียนและจะรับผิดชอบในการส่งข้อความสำคัญของการเดินทางที่ปลอดภัยไปยังเพื่อนและชุมชนของพวกเขา นักเรียนจะเข้าร่วมในจุดตรวจ เพื่อการเรียนรู้ทักษะความปลอดภัยทางถนนที่จำเป็น และสนับสนุนการรณรงค์ UNGRSW 2023 ในวันความปลอดภัยทางถนน เป็นโอกาส พิเศษสำหรับนักเรียนที่จะสนับสนุนการสัญจรอย่างปลอดภัยต่อผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง
 
 
ภาคีภาครัฐ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล จะอยู่ที่นั่นเพื่อส่งเสริมการรณรงค์ของจังหวัด “ขับขี่ปลอดภัย” “สวมหมวกนิรภัย” และ “ไม่ซ้อน3” ภายใต้แคมเปญนี้ หน่วยงานท้องถิ่นเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันสำหรับนักเรียน โดยการแข่งขันมีเป้าหมาย เพื่อให้เสียงของนักเรียนเป็นศูนย์กลางในการสนับสนุนการเดินทางที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น
 
 
ส่วนหนึ่งของการแข่งขัน นักเรียนจะระบุจุดเสี่ยงในพื้นที่โรงเรียนตนเอง และพวกเขาจะมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาด้วยความคิดสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ความปลอดภัยทางถนนระดับจังหวัด แคมเปญนี้อิงจากปัญหาปัจจุบันที่เยาวชนเผชิญอยู่และกระตุ้น ให้พวกเขาหาทางแก้ไข วันความปลอดภัยทางถนนจึงเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พูดคุยกับผู้มีอำนาจตัดสินใจโดยตรง ให้พวกเขาเป็นตัวแทนของการเปลี่ยนแปลง
 
มา #ทบทวนการสัญจร กันเถอะ!
เราต้องทำงานร่วมกันเพื่อส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน มูลนิธิ AIP มีความยินดีที่ได้ร่วมมือกับภาคีเครือข่ายจากบริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสงขลา สำนักงานขนส่งจังหวัดสงขลา และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสงขลา ทุกภาคส่วนมีความสำคัญในการสร้างความมั่นใจว่าทุกคนในจังหวัดสงขลาสามารถเข้าถึงการสัญจรที่ปลอดภัยได้
 
 
“อุบัติเหตุทางถนนสามารถป้องกันได้ และเยาวชนในจังหวัดของเรามีพลังที่จะสร้างความแตกต่าง วันนี้เป็นโอกาสที่จะไม่เพียงสนับสนุน การสัญจรที่ปลอดภัยและยั่งยืนเท่านั้น แต่ยังเป็นการให้คำมั่นสัญญาของเราที่จะเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นในชุมชนของเรา ทั่วทั้งจังหวัดสงขลา” นายประสิทธิ์ หนูกุ้ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสงขลา สตูล กล่าว.
 
เดินทางปลอดภัยยิ่งขึ้นด้วยโครงการ Chevron Street Wise ในประเทศไทย
บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด ร่วมมือกับมูลนิธิเอไอพีตั้งแต่ปีพ.ศ.2557 ในการดำเนินโครงการ Chevron Street Wise เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยยิ่งขึ้นสำหรับผู้ใช้ถนน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผ่านการศึกษา การสร้างความตระหนัก ตลอดจนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียและชุมชน โครงการนี้มีประโยชน์ต่อเด็ก ผู้ปกครอง คุณครู และสมาชิกชุมชนกว่า 30,000 คน ที่ได้รับความรู้และทักษะด้านความปลอดภัยทางถนนที่ดีขึ้นตลอดการดำเนินการ
 
AIP และ Chevron   พร้อมเครือภาคี ได้จัดงานโครงการ Chevron Street Wise UN  Global Road Safety Week 
 
โครงการ Chevron Street Wise นั้นสอดคล้องกับแผนสากลซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทศวรรษที่สองแห่งความปลอดภัยทางถนน พ.ศ.2564 – 2573 และแผนความปลอดภัยทางถนนแห่งชาติของประเทศไทย หัวใจสำคัญของโครงการคือกิจกรรมทั้งหมดจะนำเยาวชนเข้ามา เป็นส่วนหนึ่งของการแก้ปัญหา เพื่อช่วยให้เป็นผู้ใช้รถใช้ถนนที่ปลอดภัยยิ่งขึ้น เนื่องจากการเดินทางที่ปลอดภัย และการไปโรงเรียนที่ สะดวกเป็นหัวใจสำคัญของการเข้าถึงการศึกษา
“เชฟรอนภูมิใจที่ได้ร่วมมือกับมูลนิธิ AIP และทำงานร่วมกับภาคีเครือข่ายฯ เพื่อให้แน่ใจว่านักเรียนสามารถเข้าถึงการศึกษาได้อย่างปลอดภัย เป็นหน้าที่ของเราในการสนับสนุนคนรุ่นใหม่ในการเปล่งเสียงเพื่อการเดินทางอย่างปลอดภัยในชุมชนของตน” นางสาวพรสุรีย์ กอนันทา รองประธานกรรมการบริหาร ฝ่ายกิจการองค์กร บริษัท เชฟรอนประเทศไทยสำรวจและผลิต จำกัด กล่าว
 
 
 
เกี่ยวกับสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกครั้งที่ 7 แห่งสหประชาชาติ พ.ศ. 2566
องค์การอนามัยโลกร่วมกับพันธมิตรจัดงานสัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกแห่งสหประชาชาติเป็นระยะๆ โดยครั้งที่ 7 นี้ มุ่งเน้นไปที่การขนส่งที่ยั่งยืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความจำเป็นในการเปลี่ยนไปเดิน ขี่จักรยาน และใช้บริการขนส่งสาธารณะ ความปลอดภัยทางถนนเป็นทั้งข้อกำหนดเบื้องต้นและผลลัพธ์ของการเปลี่ยนแปลงนี้ องค์การอนามัยโลกเชิญชวนพันธมิตร ด้านความปลอดภัยทางถนนและการสัญจรอย่างยั่งยืนทั้งหมดให้ทำเครื่องหมาย สัปดาห์ความปลอดภัยทางถนนโลกของสหประชาชาติครั้งที่ 7 โดยจัดกิจกรรมและแบ่งปันข้อความและเนื้อหาบนโซเชียลมีเดียพร้อมแฮชแท็ก: #RethinkMobility, #StreetsforLife, #RoadSafety
 
 
เกี่ยวกับมูลนิธิเอไอพี
AIP Foundation เป็นองค์กรไม่แสวงหากำไรที่อุทิศตนเพื่อป้องกันการบาดเจ็บและเสียชีวิตบนท้องถนนในประเทศที่มีรายได้น้อยและปานกลาง กว่า 20 ปีที่มูลนิธิ AIP ได้จัดทำโครงการความปลอดภัยทางถนนที่มีประสิทธิภาพในสถานที่ต่าง ๆ ทั่วเอเชียและแอฟริกา หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม โปรดไปที่ www.aip-foundation.org หรือติดต่อเราทาง Twitter @AIPFoundation
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics