ศอ.บต. ต่อยอดเยาวชนต้นแบบ สานต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขชายแดนใต้

Spread the love

ศอ.บต. ต่อยอดเยาวชนต้นแบบ สานต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขชายแดนใต้

                วันที่ 10 พฤษภาคม 2566 ที่ ห้องศรีนครินทร์ ชั้น 2 โรงแรมเซาท์เทิร์นวิว ปัตตานี อำเภอเมือง จังหวัดปัตตานี น้องๆ เยาวชนจาก 18 โรงเรียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้จำนวน 54 คน รับเกียรติบัตรผู้ที่ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมแก่เยาวชนในชุมชนเป้าหมาย โดยมีนางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. (กรมประชาสัมพันธ์) เป็นประธานรับมอบฯ และกล่าวพบปะฯ

ศอ.บต. ต่อยอดเยาวชนต้นแบบ สานต่อเรื่องราวประวัติศาสตร์ สร้างสังคมพหุวัฒนธรรมและสันติสุขชายแดนใต้

                 นางสุนิสา รามแก้ว ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. กล่าวแสดงความยินดีกับน้องๆ เยาวชนทุกคนที่ผ่านกิจกรรมและได้รับรางวัลการประกวดคลิป ดีใจที่ได้เห็นน้องทุกคนที่ต่อไปจะเป็นอนาคตของชาติเป็นกำลังสำคัญได้มาทำกิจกรรมร่วมกันเรียนรู้สังคมพหุวัฒนธรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์ด้วยตัวเองตลอดระยะเวลา 3 วันที่ผ่านมาอย่างมีคุณค่า ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดจากคนบางกลุ่มที่สร้างความไม่เข้าใจความขัดแย้งบิดเบือนในข้อมูลของประวัติศาสตร์จนทำให้เกิดความรู้สึกหวาดระแวงซึ่งกันและกัน วันนี้ดีใจที่ได้เห็นคนรุ่นใหม่มาให้ความรู้ความเข้าใจในเรื่องประวัติศาสตร์ถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ศอ.บต.ได้มอบให้กับน้องๆทุกคนได้เรียนรู้ สิ่งเหล่านี้จะเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เราได้จดจำมิตรภาพครั้งนี้ระหว่างเพื่อนต่างศาสนิกที่อยู่ร่วมกันนับเป็นสิ่งสวยงามที่อยู่บนพื้นฐานของความหลากหลายในจังหวัดชายแดนภาคใต้ที่เรียกว่าสังคมพหุวัฒนธรรมอย่างแท้จริง

                 ผู้ช่วยเลขาธิการ ศอ.บต. เน้นย้ำให้เยาวชนทุกคนบอกต่อแชร์เรื่องราวสิ่งดีๆ ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ให้คนรุ่นใหม่และรุ่นต่อๆไป ได้รับรู้และเข้าใจประวัติศาสตร์ และสามารถต่อยอดปรับใช้ในชีวิตจริงได้อย่างมีประโยชน์ พร้อมร่วมกันสร้างสันติสุขให้เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

                 ทั้งนี้ภายในกิจกรรมยังมีการจัดประกวดคลิปวีดีโอ ตามหัวข้อ”การเรียนรู้ชุมชนสังคมพหุสังคมวัฒนธรรมที่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการได้นำเสนอเรื่องราววิถีชีวิตของคนในพื้นที่ การอยู่ร่วมกันมาอย่างยาวนานพร้อมนำเสนอประวัติศาสตร์ผ่านคลิปวีดีโอที่เยาวชนที่ผลิตเพื่อเผยแพร่เรื่องราวดีๆในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ต่อไป

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics