ห้างฯโอเดียน หาดใหญ่ จัดงานบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2566

Spread the love

การบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2566

                วันพุธ ที่ 5 เมษายน  2566   ณ ลานอเนกประสงค์  ชั้น 5  ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์ หาดใหญ่  ได้จัดโครงการ “หนึ่งคนให้ หลายคนรับ ” ได้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย  โดยมี คุณดาเรศ  จิตรัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสงขลา เป็นประธานในพิธีเปิดการรับบริจาคโลหิต ครั้งที่ 2/2566

พร้อมด้วยคุณอดิเรก  ธีรภาพเสรี ผู้จัดการแผนกกิจกรรมพิเศษ Event บ.หาดทิพย์ 

คุณวิลาวัณย์  ศรีสุวัฒน์  อุปนายก ฝ่ายกิจกรรมพิเศษสมาคมสตรีนักธุรกิจและวิชาชีพแหงประเทศไทยในพระบรมราชินูปถัมถ์ จังหวัดสงขลา

คุณณัฏฐ์ธิดา  บุญวรรณ  ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ บริษัทฉัตรทองพ๊ฮพเพอร์ตี้จำกัด

คุณสุจิตรา  เจริญ  ประธานพสบ.จังหวัดสงขลาและประธาน พสบ.จชต.13

คุณจัตจัณ  สาระวิโรจน์  รองประธานหอการค้าจังหวัดสงขลา

คุณกุลชฎา  ลาภาโรจนกิจ  กรรมการเลขาธิการมูลนิธิสงขลาพาณิชย์สงเคราะห์

และคุณนฤมล  อมรรัตน์วิทยา  กรรมการผู้จัดการ ห้างฯโอเดียนแฟชั่นมอลล์หาดใหญ่ พร้อมตัวแทนหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน   สมาคม  มูลนิธิ และผู้เข้าร่วมบริจาคโลหิตอีกจำนวนมาก

              การบริจาคโลหิตในครั้งนี้เพื่อถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน  2566   เพราะการบริจาคโลหิตเป็นเรื่องจำเป็น บริจาคโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน 

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics