ทีทีเอ็ม พบปะสังสรรค์สื่อมวลชน 2566  ชื่อโครงการ “ Year 2023 Media Away Day คร้ังที่9”

ทีทีเอ็ม พบปะสังสรรค์สื่อมวลชน 2566  ชื่อโครงการ “ Year 2023 Media Away Day คร้ังที่9”
Spread the love

ทีทีเอ็มพบปะ สังสรรค์สื่อมวลชน 2566  ชื่อโครงการ “ Year 2023 Media Away Day คร้ังที่9”

              ในวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมทีอาร์ รอคฮิลล์     ด้วยบริษัท ทรานส์ ไทย–มาเลเซีย ( ประเทศไทย) จำกัด หรือโรงแยกก๊าซธรรมชาติจะนะ  ได้จัดโครงการ Year 2023 Media Away Day   เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างทีทีเอ็มกับสื่อมวลชนทุกแขนง  ในการทำงานร่วมกันตลอดที่ผ่าน  โดยมี คุณคมกฤช  โล่ห์เพ็ชร์ ผู้จัดการใหญ่บริษัทฯ ทีทีเอ็ม เป็นประธานในการเปิดงาน  พร้อมด้วยคุณสืบพงศ์ คงขุน  รองผู้จัดการใหญ่สายงานปฏิบัติการ  และคุณโมฮัมหมัด ชูไฮซาร์ด บิน ซูไฮมีผู้จัดการใหญ่สายงานพาณิชย์และสนับสนุนธุรกิจ ขึ้นกล่าวการจัดงานในวันนี้

             ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้รับความอนุเคราะห์อย่างดียิ่งจากสื่อมวลชนในจังหวัดสงขลา ในการเป็นกระบอกเสียงให้กับ บริษัทฯ ไม่ว่าจะเป็นการประชาสัมพันธ์กิจกรรมเพื่อสังคมต่าง ๆ ท้้งในวิทยุ เวปไซต์ และโทรทัศน์      โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่วงที่โควิดระบาดหนัก ที่ผ่านมา บริษัทฯ ก็ร่วมสนับสนุนฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 19 ให้กับสื่อมวลชน และส่วนกิจกรรมสังสรรค์ก็งดไป 2 ปี โดยเราได้ปรับรูบแบบให้เหมาะสมกับสถานการณ์เป็นการส่งมอบเป็น gift set COVID-19 ใหก้บ ทุกท่านฯ น้้น

ทีทีเอ็ม พบปะสังสรรค์สื่อมวลชน 2566  ชื่อโครงการ “ Year 2023 Media Away Day คร้ังที่9”
ทีทีเอ็ม พบปะสังสรรค์สื่อมวลชน 2566  ชื่อโครงการ “ Year 2023 Media Away Day คร้ังที่9”

             โดยในปีนี้  สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 คลี่คลายลง   TTM จึงกลับมาจัดกิจกรรมแบบนี้ใหม่   มีการพบปะสังสรรค์  ได้พูดคุยกันและมีกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกันอีกคร้ัง    สำหรับทีทีเอ็มน้ัน นอกจากภารกิจหลักคือการขนส่งก๊าซและแยกก๊าซธรรมชาติจากแหล่ง JDAแล้วน้ันบริษัท ฯ ยังมีพันธกิจในการดูแลชุมชนในพื้นที่  โดยเรามีพื้นที่ความรับผิดชอบทั้งบริเวณโรงแยกก๊าซฯและแนวท่อส่งก๊าซฯ       โดยการจัดสรรเงินกองทุนหมู่บ้านปีละ 10 ล้านบาท ครอบคลุม 5  อำเภอได้แก่  อำเภอจะนะ  เทพา  นาหม่อม  หาดใหญ่และสะเดา  กองทุนประมงอำเภอจะนะและเทพา ซึ่งมีพื้นที่ติดทะเล ปีละ 1 ล้านบาท กองทุนนกเขาชวาเสียงอำเภอจะนะ  ปีละ 1 ล้านบาท และกองทุนส่งเสริมสุขภาพและการศึกษาสำหรับชุมชนรอบโรงแยกฯ ปี ละ 5 ล้านบาท  ตามที่ท่านทราบดีแล้วนั้น

              นอกจากกองทุนต่าง ๆ ที่เรามีแล้ว เราได้มีโครงการด้านส่งเสริมอาชีพให้กับชุมชน ด้านส่งเสริมการศึกษา โดยมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนรอบโรงแยกฯ และแนวท่อส่งก๊าซฯ ด้านส่งเสริมประเพณีและวัฒนธรรมท้องถิ่น เช่น ทอดกฐิน ทอดผ้าป่ากิจกรรมในเดือนรอมฏอน ด้านส่งเสริมสุขภาพ เช่น หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ คลีนิคทำฟันประจำ ตำบลตลิ่งชัน ส่งเสริมออกกำลังกายในชุมชน     และอีกหลายๆโครงการที่ไม่ได้กล่าวถึง       แต่ในทุกๆ โครงการที่เราได้สร้างสรรค์นั้น เราก็พัฒนามาจากความต้องการและความคาดหวังของกลุ่มผู้มีส่วนได้เสียและการพัฒนาอย่างยั่งยืนเป็นหลัก

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics