“มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ G. bike Company Limited ประเทศเกาหลี

"มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ G. bike Company Limited ประเทศเกาหลี
Spread the love

มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ G. bike Company Limited ประเทศเกาหลี
 
"มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ G. bike Company Limited ประเทศเกาหลี
 

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยทักษิณ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากรจากวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาและงานวิเทศสัมพันธ์  ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารจาก G.bike Company Limited ประเทศเกาหลี ในการลงนามความรวมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณและ G.bike Company Limited

สำหรับการลงนามในครั้งนี้ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยรองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ สายธนู รักษาการแทนผู้อำนวยการ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ Mr. Hoon Sup Jung, Chief Executive Officer โดยมีผู้บริหารของทั้ง 2 สถาบัน ร่วมเป็นสักขีพยาน เพื่อร่วมมือในการพัฒนางานด้านฝึกอบรม งานวิจัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์และนิสิต รวมถึงการส่งเสริมเทคโนโลยีการจัดการเพื่อการพัฒนาและการประยุกต์ใช้พลังงานสะอาดร่วมกับคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  อีกทั้ง อาจารย์ ดร.ขวัญจิตต์ สุวรรณนพรัตน์ ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  ปาฐกถาเกี่ยวกับการสร้างความร่วมมือทางวิชาการกับสถาบันต่างประเทศมีความจำเป็นต่อการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการของมหาวิทยาลัย ณ ห้อง 18209 ชั้น 2 อาคาร  50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา”

"มหาวิทยาลัยทักษิณ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ G. bike Company Limited ประเทศเกาหลี
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics