เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดการประชุมการจัดการขยะหมู่บ้านทานตะวัน

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดการประชุมการจัดการขยะหมู่บ้านทานตะวัน
Spread the love

เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดการประชุมการจัดการขยะหมู่บ้านทานตะวัน
 
                  วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 นายทวีศักดิ์ ทวีรัตน์ นายกเทศมนตรีเมืองคอหงส์ มอบหมายให้ นายธันยพงศ์ คงเจริญ เลขานุการนายกเทศมนตรี ฯ พร้อมด้วย นางมณฑา ไชยงาม ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และนางสาวจรัญยา เสลา หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข ร่วมประชุมกำหนดแนวทางการบริหารการจัดการขยะแต่ละประเภทของหมู่บ้านทานตะวัน เพื่อลดปริมาณขยะตามนโยบายรัฐบาล ร่วมกับคณะกรรมการหมู่บ้านทานตะวัน นำโดย นางนฤภัย สมฤดี ประธานหมู่บ้าน ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบในการจัดการขยะของเทศบาลเมืองคอหงส์ ณ หมู่บ้านทานตะวัน ชุมชนบ้านทุ่งโดน 4
 
เทศบาลเมืองคอหงส์ จัดการประชุมการจัดการขยะหมู่บ้านทานตะวัน
                  โดยการนี้นายบัญชร  วิเชียรศรี นักจัดรายการวิทยุ   ได้ร่วมรับฟังแนวทางการจัดการขยะของหมู่บ้านทานตะวันด้วย   เพื่อนำไปประชาสัมพันธ์ในรายการวิทยุ  “โอเลี้ยงเสียงหล่อ” ทางสถานีวิทยุ ม.อ.หาดใหญ่ FM 88.0 Mhz
 
Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics