จังหวัดสงขลา ได้รับเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” หนึ่งแสนบาท จากบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

Spread the love

จังหวัดสงขลา ได้รับเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์” และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” หนึ่งแสนบาท จากบริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด

วันนี้ (5 มิ.ย.60) ที่ ห้องปฏิบัติการผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา นายเอกชัย อิสสรา ผู้จัดการฝ่ายทรัพยาการมนุษย์ บริษัทแปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด มอบเงินสนับสนุนการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ฯ 100,000 บาท โดยมี นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลาเป็นประธานรับมอบเงิน
นายพรประสิทธิ เล็กสุทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานการกีฬาแห่งประเทศไทย จังหวัดสงขลา กล่าวว่า ตามที่จังหวัดสงขลาได้รับเกียรติจากการกีฬาแห่งประเทศไทย ให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 45 “สงขลาเกมส์”ในระหว่างวันที่ 20 – 30 มิถุนายน 2560 และการแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “สมิหลาเกมส์” ในระหว่างวันที่ 20 – 24 กรกฎาคม 2560 ส่งผลดีต่อจังหวัดสงขลาในหลายด้าน ทั้งการสร้างความรัก ความสามัคคี และความภาคภูมิใจของชาวจังหวัดสงขลา แต่การดำเนินการดังกล่าว ต้องใช้งบประมาณจำนวนมากจึงขอรับการสนับสนุนจากบริษัทหรือหน่วยงานต่างๆ เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติฯ

Facebook Comments Box


Spread the love

Written by 

Related posts

Verified by ExactMetrics